Εκτύπωση
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διατίθενται οι ακόλουθες αίθουσες και χώροι προς ενοικίαση:
 
Αίθουσα 010, Κτήριο ΚΟΔ07
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 74 άτομα
 
163,5 m2
Room 010 Building 7  2 
Αίθουσα 018, Κτήριο ΚΟΔ07
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 12 άτομα
 
62,5 m2
 Room 18 Building 7 2
Προθάλαμος, Κτήριο ΚΟΔ07

Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 
519,72 m2
 Isogeio Building 7
Υπαίθριος Χώρος
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 
2544,18 m2
Υπαίθριος Χώρος 1 1
Αμφιθέατρο ΣΕΚΚΙ Β115

Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 183 άτομα
 
373,37 m2
Αμφιθ.ΣΕΚΚΙ B115
Αίθουσα Διαλέξεων "Ελπίδας Σιακόλα"
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 60 άτομα
 
120 m2
 aithousa elpida siakola 1
 
Αίθουσα Διαλέξεων LRC 019

Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης
"Στέλιος Ιωάννου"
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 16 άτομα
 
55,19 m2
LRC 019
Αμφιθέατρο LRC 014
 
Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης "Στέλιος Ιωάννου"
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 33 άτομα
 
68,41 m2
LRC014 2
Αμφιθέατρο LRC 012
 
Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης 
"Στέλιος Ιωάννου 
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 60 άτομα
 
110,84 m2
LRC 012
Προθάλαμος LRC C1

Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης
"Στέλιος Ιωάννου"
 
530,28 m2
LRC C1
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο
 
Εξωτερικοί χρήστες: http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reserv_open/ROOMS_RESERVATIONS_LIVE.foreign_users_pck.foreign_users_login   
 
Πανεπιστημιακή Κοινότητα: http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reservations/main 
 
 
Σημαντικό:
 
Οι αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου παρακολουθούν και εξετάζουν τα δεδομένα που προκύπτουν συνεχώς και ενημερώνουν την κοινότητα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τα μέτρα προφύλαξης
κάτα της εξάπλώσης του κορωνοϊού SARS-COV2 o οποίος προκαλεί την ασθένεια  COVID-19, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και υγεία της κοινότητάς μας.
  • Για τις οδηγίες/πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας/δελτία τύπου κ.α. εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη νόσο πατήστε εδώ https://www.pio.gov.cy/coronavirus/
  • Παρακαλείστε να εφαρμόζετε όλα τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας και υγείας πριν να εισέρχεστε στις αίθουσες και άλλους χώρους του Π.Κ.
  • Η μετακίνηση τραπεζιών και καρεκλών απαγορεύεται αυστηρά καθώς έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένες αποστάσεις βάσει και των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται.
  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας εντός των χώρων, είναι υποχρεωτική.