Στο Εμπορικό Κέντρο λειτουργούν καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας και του κοινού:
 
DSC 2915