Εκτύπωση
 
Πολιτική Διαχείρησης αιθουσών και άλλων χώρων Πανεπιστημίου Κύπρου για διοργάνωση εκδηλώσεων
 
Πολιτική για διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών/κινηματογραφήσεων/φωτογραφίσεων
 
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
 
Εξωτερικοί χρήστες: http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reserv_open/ROOMS_RESERVATIONS_LIVE.foreign_users_pck.foreign_users_login 
 
Πανεπιστημιακή Κοινότητα: http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reservations/main