Εκτύπωση
 
Πολιτική Διαχείρισης αιθουσών και άλλων χώρων Πανεπιστημίου Κύπρου για διοργάνωση εκδηλώσεων
 
Πολιτική Διαχείρισης υπαίθριων χώρων για διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους μετά από εξασφάλιση έγκρισης
 
Πολιτική για διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών/κινηματογραφήσεων/φωτογραφίσεων
 
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
 
Εξωτερικοί χρήστες: http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reserv_open/ROOMS_RESERVATIONS_LIVE.foreign_users_pck.foreign_users_login 
 
Πανεπιστημιακή Κοινότητα: http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reservations/main