Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν κυλικεία και καφεστιατόρια για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του κοινού