Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διατίθενται οι ακόλουθες αίθουσες και χώροι προς ενοικίαση
 

Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο: 

Εξωτερικοί χρήστες:

http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reserv_open/ROOMS_RESERVATIONS_LIVE.foreign_users_pck.foreign_users_login   

Πανεπιστημιακή Κοινότητα: 

http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reservations/main 

Αίθουσα 010, Κτήριο ΚΟΔ07

Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Χωρητικότητα 150 άτομα
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 74 άτομα
 
163,5 m2
Αίθουσα 018, Κτήριο ΚΟΔ07
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Χωρητικότητα 20 άτομα
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 12 άτομα
 
62,5 m2
Προθάλαμος, Κτήριο ΚΟΔ07
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Χωρητικότητα 70 άτομα
 
 
519,72 m2
Υπαίθριος Χώρος
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Χωρητικότητα 2400 άτομα
 
2544,18 m2
Αμφιθέατρο ΣΕΚΚΙ Β115
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Χωρητικότητα 370 άτομα
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 183 άτομα
 
373,37 m2
Αίθουσα Διαλέξεων "Ελπίδας Σιακόλα"
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Χωρητικότητα 110 άτομα
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 60 άτομα
 
120 m2
Αίθουσα Διαλέξεων LRC 019
Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης "Στέλιος Ιωάννου"
Χωρητικότητα 28 άτομα
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 16 άτομα
 
55,19 m2
Αμφιθέατρο LRC 014
Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης "Στέλιος Ιωάννου"
Χωρητικότητα 60 άτομα
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 33 άτομα
 
68,41 m2
Αμφιθέατρο LRC 012
Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης "Στέλιος Ιωάννου"
Χωρητικότητα 114 άτομα
 
Σημαντική σημείωση:
κατά την διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται έναντι του Covid-19 ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας είναι 60 άτομα
 
110,84 m2
Προθάλαμος LRC C1
Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης "Στέλιος Ιωάννου"
 
530,28 m2