Η Α’ φάση της φοιτητικής εστίας, δυναμικότητας 208 κλινών, λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη. Περιορισμένος αριθμός δωματίων προσφέρονται σε φοιτητές. Λεπτομέρειες για το κόστος διαμονής και τις προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται από το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, το οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης της φοιτητικής εστίας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού κλινών, το Γραφείο Στέγασης ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για διαμερίσματα/οικίες προς ενοικίαση, ο οποίος διατίθεται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

Το Γραφείο Στέγασης παρέχει συμβουλές σε θέματα συγκατοίκησης και εκδίδει, επίσης, ενημερωτικά έντυπα, όπως τα τρίπτυχα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας, Διαμονή στη Φοιτητική Εστία, και το ενημερωτικό εγχειρίδιο Γραφείο Στέγασης. Διαχειρίζεται, επιπλέον, τη στέγαση ξένων φοιτητών, όπως αυτών του Προγράμματος LLP/ERASMUS. Οι φοιτητές του Προγράμματος ERASMUS+ οι οποίοι φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, φιλοξενούνται σε μονόκλινα δωμάτια στη φοιτητική εστία που λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη ή σε επιπλωμένα διαμερίσματα κοντά στα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστήμιου. Οι φοιτητές του Προγράμματος ERASMUS+ θα πρέπει να ενημερώσουν το Γραφείο Στέγασης για τις ανάγκες στέγασής τους μέχρι τις 30 Ιουνίου για το Χειμερινό Εξάμηνο και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου για το Εαρινό.
Στους χώρους του Πανεπιστημίου λειτουργούν εστιατόρια και κυλικεία, σε εμπορική βάση αλλά με ελεγχόμενες τιμές.
Το κόστος διαβίωσης στη Λευκωσία εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και τους διαθέσιμους πόρους του κάθε ατόμου. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής του φοιτητή τις πρώτες δύο-τρεις εβδομάδες, τα πρώτα έξοδα αναμένεται να είναι κάπως αυξημένα σε σχέση με τα «συνηθισμένα». Στη συνέχεια, όμως, τα έξοδα αναμένεται να σταθεροποιηθούν επιτρέποντας στον φοιτητή να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά το μηνιαίο του προϋπολογισμό.