ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Έλενα Αυγουστίδου – Κυριάκου Διευθύντρια Ινστιτούτου Κομφούκιος 22894295
Wang Zhenxian Κινέζος Διευθυντής Ινστιτούτου Κομφούκιος 22895123 [email protected]
Λουκία Χριστοδούλου Ειδ. Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου 22894461
Άντρια Ιωάννου Ειδ. Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου 22894274
Μαρία Βασιλείου Φοιτήτρια 22894464
Zhu Huini Γραμματεία 22895125 [email protected]