Εκτύπωση

  Πανεπιστήμιο Κύπρου:

  • Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης (Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης ΠΚ, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚ στο ΠΚ)
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Μπαλασόπουλος (Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών)
  • Καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης (Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής)
  • Δρ Στέλλα Χατζηστάσου (Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου Γλωσσών)
  • Κα Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου (Διευθύντρια του ΙΚ στο ΠΚ)
Beijing Institute of Education (BJIE):
  • Mr. He Jinsong (Πρόεδρος BJIE)
  • Dr. Lu Hui (Αντιπρόεδρος BJIE  )
  • Ms. Cao Li (Vice Director of the Division of International Cooperation and Exchange at BJIE)
  • Ms. Wang Xiurong (Κοσμήτορας, Σχολή για την Διδασκαλία των Κινέζικων ως Ξένης Γλώσσας, Τμήμα Διεθνών Γλωσσών και Πολιτισμού, BJIE)
  • Καθηγητής Wang Wuxing (Κινέζος Διευθυντής του ΙΚ στο ΠΚ)