Υπάρχουν περισσότερα από 500 Ινστιτούτα Κομφούκιος σε περισσότερες από 130 χώρες, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της Κίνας και του υπόλοιπου κόσμου.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο ΠΚ συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και οικονομικών δεσμών ανάμεσα στην Κίνα και στην Κύπρο μέσω:

 • Της προώθησης της Κινέζικης γλώσσας και πολιτισμού στην Κύπρο
 • Της δράσης του ΙΚ ως σημείο αναφοράς για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν Κίνας-Κύπρου
 • Της προσφοράς καινοτόμων και ευέλικτων προγραμμάτων Κινέζικης γλώσσας, όχι μόνο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά, επίσης, και στο κοινό
 • Της δημιουργίας ενός ευφάνταστου και δημιουργικού φάσματος εκδηλώσεων, οι οποίες ενισχυουν την κατανόηση, απο μέρους της Κυπριακής κοινωνίας του Κινέζικου πολιτισμού και νοτροπίας
 • Της ανάπτυξης και προώθησης της διδασκαλίας και της έρευνας στον τομέα των κινέζικων σπουδών στην Κύπρο
 • Της παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που θα βελτιώσει τις σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και στην Κίνα και θα εμβαθύνει ακομα περισσότερο τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών
 • Της φιλοξενίας ακαδημαϊκών, ερευνητών και καθηγητών ξένων γλωσσών από την Κίνα, αλλά και απο όλο τον κόσμο
 • Της δημιουργίας ενός Κέντρου Πληροφορησης για επαγγελματίες που διδάσκουν την Κινέζικη γλώσσα στην Κύπρο, στους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς
 • Της δημιουργίας ενός Εξεταστικού Κέντρου HSK (Chinese Language Proficiency Examination) για την εξέταση της Κινέζικης γλώσσας και για την σχετική προετοιμασία
 • Της ενίσχυσης της κατανόησης και των δεσμών με την Κινέζικη Διασπορά στην Κύπρο και την Ευρωμεσογειακή περιοχή γενικότερα
 • Της προώθησης των Κυπριακών δραστηριοτήτων και πολιτισμού στην Κίνα