ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑTΙΕΣ 1

Οι επιχειρήσεις, ο δημόσιος τομέας και οι τοπικές κοινότητες θα μπορούσαν να βοηθηθούν μέσω της ανάπτυξης μιας καλύτερης κατανόησης της Κινέζικης γλώσσας και πολιτισμού για την καλύτερη εμπλοκή τους με Κινέζους πελάτες, συνεργάτες και προσωπικό στην Κύπρο και στην Κίνα.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος Κινέζικη Γλώσσα και Πολιτισμός για Επιχειρήσεις είναι 20 ώρες και έχει ώς σκοπό να διδάξει στους συμμετέχοντες τις πιο συχνές Κινέζικες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις και το πιο σημαντικό τα βασικά στοιχεία της κινεζικής επιχειρηματικής κουλτούρας, έθιμα, ήθη, εθιμοτυπία και αξίες, τα οποία θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να επικοινωνούν καλύτερα με τους κινέζους συναδέλφους ή τους πελάτες τους.
 
ΣΚΟΠΟΣ
Στο μάθημα "Κινεζική γλώσσα για επιχειρηματίες (Business Chinese)", θα βελτιώσετε την ικανότητα χρήσης της Κινεζικής γλώσσας στον επαγγελματικό τομέα. Θα διδαχθείτε τρόπους βελτίωσης της καθημερινής σας επικοινωνίας με συναδέλφους, προισταμένους, πελάτες, προμηθευτές ή συνεργάτες. Εξοικείωση με τρόπους επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, συναντήσεις ή διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις σε διαπολιτισμικό πλαίσιο.
 
TΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕTΑΙ ΣΕ:
-Επαγγελματίες με καλή βασική γνώση της γλώσσας, που θέλουν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
-Μαθητές και επαγγελματίες με καλές βασικές γλωσσικές δεξιότητες, που θέλουν να προετοιμαστούν για επιχειρηματικές συναλλαγές με Κινέζους επαγγελματίες ή σχετικές οντότητες.
Γλωσσικές Απαιτήσεις: Επίπεδο 1 (σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες)
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
-Προφορική και γραπτή επικοινωνία στον επαγγελματικό τομέα
-Λεξιλόγιο και ιδιώματα που σχετίζονται με την εργασία
-Προφορικές και γραπτές ασκήσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στον επαγγελματικό τομέα
-Δημιουργία επιχειρηματικού εγγράφου DIN πρότυπο 5008 - κανόνων γραφής και μορφοποίησης κειμένου
-Σύνθεση σαφών και φιλικών προς τον πελάτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με προσοχή στην ορθογραφία, γραμματική ακρίβεια και την ορθή ορολογία
-Στρατηγικές για επαρκή συνομιλία στο τηλέφωνο, σε συναντήσεις και σε διαπραγματεύσεις
-Προσομοίωση καταστάσεων από τον επαγγελματικό τομέα για να ξεπεραστούν τυχόν γλωσσικά εμπόδια
 

 
ΑTΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑTΑ
 
 Τα φροντιστήρια ένας προς έναν απευθύνονται σε όσους χρειάζονται περισσότερη ευελιξία για την εκμάθησή της Κινέζικης γλώσσας. Είτε έχετε συγκεκριμένους στόχους για την εκμάθηση, απαιτείτε ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα ή απλώς θέλετε να μπορείτε να δουλεύετε στο δικό σας ρυθμό, το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο ΠΚ μπορεί να διευθετήσει έναν προσωπικό δάσκαλο για την εκμάθηση της Κινέζικης γλώσσας για εσάς. Αυτό το εξατομικευμένο φροντιστήριο μπορεί να παραδίδεται για δική σας ευκολία στις τάξεις του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο ΠΚ ή ως εξ' αποστάσεως μάθημα μέσω Skype.

Γλώσσα διεξαγωγής μαθημάτων: Αγγλικά
Δίδακτρα: €30 ανά διδακτική ώρα (90 λεπτά)

Για καταβολή διδάκτρων ηλεκτρονικά παρακαλώ επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/9356197

Προσφέρουμε τα ακόλουθα Ατομικά Μαθήματα στο πρόγραμμά μας:

 
-ΜΑΘΗΜΑTΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1
 
ΣΚΟΠΟΣ
Στο μάθημα "Προφορικού Λόγου 1" θα επεκτείνετε το εύρος και την ικανότητα έκφρασής σας στην κινεζική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο. Θα βελτιστοποιήσετε τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να ανταποκριθείτε σε μη προγραμματισμένες αλληλεπιδράσεις.
 
TΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕTΑΙ ΣΕ:
-Προχωρημένου επιπέδου μαθητές κινεζικής γλώσσας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις υπάρχουσες προφορικές τους δεξιότητες.
-Ελάχιστες Απαιτήσεις Γλώσσας: Επίπεδο 1 (σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
-Γενικού περιεχομένου συνομιλίες
-Λεξιλόγιο και ιδιώματα χρησιμοποιούμενα κατά την προφορική επικοινωνία
-Ανάπτυξη τυπικών γλωσσικών λειτουργιών (π.χ. περιγραφή, σύνοψη, σύγκριση, αντίθεση, ερμηνεία, αξιολόγηση, ορισμός, παραδειγματισμός, ενημέρωση, επιχειρηματολογία, εξαγωγή συμπερασμάτων)
-Στρατηγικές διαχείρισης συνομιλίας (π.χ. περιστροφή, συνεργασία, ζητώντας διευκρινίσεις, ανταπόκριση με ευελιξία)
-Τεχνικές λεκτικών ασκήσεων και παρουσίασης
-Συζητήσεις βασιζόμενες σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και αντικείμενα
-Πρακτικές ασκήσεις προφοράς και τονισμού
-Πρακτικές ασκήσεις ακουστικής κατανόησης
 
-ΜΑΘΗΜΑTΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 2
 
ΣΚΟΠΟΣ
Στο μάθημα "Προφορικού Λόγου 2" θα επεκτείνετε το εύρος και την ικανότητα έκφρασής σας στην κινεζική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο. Θα βελτιστοποιήσετε τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να ανταποκριθείτε σε μη προγραμματισμένες αλληλεπιδράσεις.
 
TΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕTΑΙ ΣΕ:
-Προχωρημένου επιπέδου μαθητές κινεζικής γλώσσας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις υπάρχουσες προφορικές τους δεξιότητες.
-Ελάχιστες Απαιτήσεις Γλώσσας: Επίπεδο 2 (σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες)
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
-Γενικού περιεχομένου συνομιλίες
-Εκμάθηση λεξιλογίου θεματικών ενοτήτων, το οποίο συνηθίζεται να χρησιμοποιείται στις παρουσιάσεις
-Φωνητικές ασκήσεις, αυτο-παρουσίαση, χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, γλώσσα σώματος
-Ανάπτυξη τυπικών γλωσσικών τεχνικών παρουσίασης (π.χ. ανάλυση στόχων ομάδας, δομή, περιεχόμενο και εξέλιξη, δραματουργία, σενάριο, flashcards, δημιουργία φυλλαδίων, PowerPoint ως μέσο παρουσίασης, ανάπτυξης και σχεδιασμού διαφανειών, χρησιμοποιώντας γραφήματα, διαχείριση χρόνου κ.ά.)
-Στρατηγικές διαχείρισης συνομιλίας (π.χ. παραφράσεις ερωτήσεων, έλεγχος ερωτήσεων, αποδοχή κενών στις γνώσεις, απάντηση σε αντιρρήσεις και επιθετικές ερωτήσεις, έκφραση ευχαριστιών)
-Αντιμετώπιση νευρικότητας, άγχους και λαθών
-Πρακτικές ασκήσεις προφοράς και τονισμού
-Πρακτικές ασκήσεις ευχέρειας λόγου
 
-ΜΑΘΗΜΑTΑ ΠΡΟΕTΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕTΑΣΕΩΝ HSK (ΓΙΑ ΕΞΩTΕΡΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗTΕΣ)
 
ΣΚΟΠΟΣ
-Στα "Μαθήματα Προετοιμασίας εξετάσεων HSK (HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4)" (για εξωτερικούς μαθητές), οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται και προετοιμάζονται με τη μορφή των εξετάσεων HSK.
-Θα προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις ακολουθώντας διαγνωστικές δοκιμασίες
-Προσφέρουμε δοκιμαστική εξέταση, η οποία διορθώνεται και συζητείται μαζί σας
 
 

 
-Για γενικές πληροφορίες πατήστε εδώ.
 
-Για το πρόγραμμα μαθημάτων πατήστε εδώ.
 
-Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα πατήστε εδώ.
 
-Για το έντυπο εγραφής στα προσφερόμενα μαθήματα πατήστε εδώ.
 
-Για να εγγραφείτε στις εξετάσεις HSK πατήστε εδώ.