Τα μαθήματα Κινέζικης γλώσσας προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι εναρμονισμένα τόσο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ξένες γλώσσες (CEFR), όσο και με το (HSK) Hanyu Shuiping Kaoshi και το Chinese Proficiency Test.
 
Οι φοιτητές του ΠΚ έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την Κινέζικη γλώσσα ως μάθημα επιλογής με 5 ECTS ή να την διδακτούν εκτός του προγράμματος σπουδών τους με έκπτωση στα δίδακτρα ύψους 50%. 
 
Πρόγραμμα μαθημάτων Κινέζικων ΠΚ
 
Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021: 
 
ΜΑΜ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ΠΜ    ΔΤΕΠΑΣ Ώρα    Κτίριο Αιθ. Όνομα Διδάσκοντος
11679 ΓΛΩ 060 1 Κινέζικα Αρχάριοι Ι 5.00 . Τ . . Α . 0900-1029 ΧΩΔ01 001 Lu Xing
11855 ΓΛΩ 060 2 Κινέζικα Αρχάριοι Ι 5.00 Δ . . Π . . 1330-1459 ΧΩΔ02 B208 Duan Yingling
12470 ΓΛΩ 061 1 Κινέζικα Αρχάριοι ΙI 5.00 Δ . . Π . . 1030-1159 ΧΩΔ02 016 Lu Xing
14505 ΓΛΩ 062 1 Κινέζικα Μέσο Επίπεδο Ι 5.00 Δ . . Π . . 1500-1629 ΧΩΔ02 119 Duan Yingling