Το Ινστιτούτο Κομφούκιος (ΙΚ) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) ανακοινώνει με χαρά, ότι από τον Σεπτέμβριο 2019, είναι το μοναδικό επίσημο Εξεταστικό Κέντρο για πιστοποίηση της κινεζικής γλώσσας στην Κύπρο.
 
To HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) είναι ένα διεθνές τυποποιημένο σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης της κινέζικης γλώσσας, το οποίο εφαρμόζεται από την Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης της κινέζικης γλώσσας – HΑΝΒΑΝ του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας.
Το σύστημα εξέτασης HSK πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης της κινεζικής ως ξένη γλώσσα στην καθημερινότητα, αλλά και σε ακαδημαϊκά και εργασιακά περιβάλλοντα.
 
Το HSK χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα μέρη: τη γραπτή εξέταση και την προφορική εξέταση, οι οποίες πραγματοποιούνται ξεχωριστά.
Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν έξι επίπεδα εξέτασης (HSK επίπεδο 1, HSK Επίπεδο 2, HSK Επίπεδο 3, HSK Επίπεδο 4, HSK Επίπεδο 5, HSK Επίπεδο 6) και οι προφορικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τρία επίπεδα: HSKK Επίπεδο 1 (βασικό), HSKK Επίπεδο 2 (ενδιάμεσο) και HSKK Επίπεδο 3 (προχωρημένο). Οι προφορικές εξετάσεις καταγράφονται.
 
Οι φοιτητές του ΠΚ έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την κινέζικη γλώσσα ως μάθημα επιλογής με 5 ECTS ή να τη διδακτούν εκτός του προγράμματος σπουδών τους με έκπτωση στα δίδακτρα ύψους 50%.