Κινεζική Γλώσσα για Έφηβους (ηλικίες 8-18)
  • Περιγραφή μαθημάτων: Το 1ο Επίπεδο Κινεζικής Γλώσσας είναι σχεδιασμένο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν την ακρόαση, την ανάγνωση, την ομιλία και την γραφή στα Κινέζικα. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να εξοικειωθούν με τα βασικά της Κινεζικής Γλώσσας. Το μάθημα θα διδάσκεται στα Αγγλικά και στα Κινέζικα.
  • Μαθησιακά αποτελέσματα:Μετά την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου, οι μαθητές θα: 
  1. μάθουν τα βασικά στοιχεία της Κινεζικής προφοράς,
  2. καθιερώσουν ένα βασικό λεξιλόγιο 100 λέξεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην Κινέζικη γλώσσα,
  3. αναγνωρίζουν 90 βασικούς Κινεζικούς χαρακτήρες.
Εκπαιδευτικό Υλικό: Βιβλίο "Learn Chinese with Me" (Book 1) και φυλλάδια τα οποία προετοιμάζονται απο τον καθηγητή/τρια.
Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πατήστε εδώ.
 
 
Κινέζικη Γλώσσα και Δραστηριότητες για Παιδιά (ηλικίες 6-8) 
  • Περιγραφή μαθημάτων: Σκοπός αυτού το μαθήματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν την βασική κατανόηση της Κινεζικής Γλώσσας και Κουλτούρας μέσο διάφορων δραστηριοτήτων. Το μάθημα θα διδάσκεται στα Αγγλικά και στα Κινέζικα.
  • Μαθησιακά αποτελέσματα:Μετά την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου, οι μαθητές θα:
  1. αναπτύξουν ενδιαφέρον για την Κινεζική Γλώσσα και τον Πολιτισμό,
  2. είναι σε θέση να μετρήσουν απο το 1 μέχρι και το 10, να γνωρίζουν τα μέλη του σώματος, να γνωρίζουν τα μέλη της οικογένειας,
  3. είναι σε θέση να συντάξουν απλές προτάσεις.
Εκπαιδευτικό Υλικό: Φυλλάδια τα οποία προετοιμάζονται απο τον καθηγητή/τρια.
Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πατήστε εδώ.