Με σκοπό να προωθηθεί η βαθιά κατανόηση της Κίνας και του Κινεζικού πολιτισμού ανάμεσα στους νέους από όλον τον κόσμο, να επιτραπεί η ευημερούσα ανάπτυξη των Κινεζικών σπουδών, να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη του Ινστιτούτου Κομφούκιος και να ενισχυθεί η φιλική σχέση ανάμεσα στην Κίνα και σε άλλες χώρες, η Έδρα του Ινστιτούτου Κομφούκιος δημιούργησε το Πρόγραμμα «Κομφούκιος Κινεζικές Σπουδές».
 
Το Πρόγραμμα αποτελείται από έξι υπο-προγράμματα στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:
 
I. Υποτροφία για Κοινή Έρευνα Διδακτορικού
 
II. Υποτροφία για Διδακτορικό στην Κίνα
 
III. Υποτροφία «Κατανόηση Κίνας»
 
IV. Υποτροφία Νέων Ηγετών
 
V. Χορηγία Διεθνούς Συνεδρίου
 
VI. Χορηγία Δημοσίευσης
 
Την παρουσίαση του προγράμματος και πληροφορίες για υποβολή αίτησης μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://ccsp.chinese.cn.