Διοικητικό Συμβούλιο Ινστιτούτου Κομφούκιος

University of Cyprus:

-Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης

-Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

-Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής

-Αναπλητώτρια Καθηγήτρια Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου Γλωσσών

-κα. Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Beijing Institute of Education:

-Mr He Jinsong, President of the Beijing Institute of Education and Chairman of the Board of Directors of the Confucius Institute at the Beijing Institute of Education

-Dr Lu Hui, Vice-President of the Beijing Institute of Education

-Associate Professor Wang Zhenxian, Director of the Division of International Cooperation and Exchanges at the Beijing Institute of Education

-Dr Shi Hu Chunmei, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences at the Beijing Institute of Education

-Mr Wang Zhenxian, Chinese Director of the Confucius Institute at the University of Cyprus