Γενικές Πληροφορίες

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” είναι προϊόν συνεργασίας 3 Τμημάτων από 2 διαφορετικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου:

(i) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχ. Περιβάλλοντος (Πολυτεχνική Σχολή),

(ii) Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Πολυτεχνική Σχολή) και

(iii) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή).

Απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αρχαιολόγους, Χημικούς Μηχανικούς, Γεωλόγους, Συντηρητές και άλλες συναφείς ειδικότητες και αποσκοπεί στην εξειδίκευση τους σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του προγράμματος παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά αντικείμενα από ένα εύρος επιστημονικών υποβάθρων και να συνεργαστούν με άλλα άτομα στα πλαίσια κοινών διεπιστημονικών συνεργειών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη κατάρτισή τους στη συντήρηση και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς.