Διαδικτυακό σεμινάριο του έργου HERSUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ
19 Ιουνίου, 2019
Ημερίδα
21 Μαρτίου, 2022
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ
19 Ιουνίου, 2019
Ημερίδα
21 Μαρτίου, 2022

Tο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο του έργου HERSUS  με θέμα “Ανασκόπηση των μεθοδολογιών διδασκαλίας στην περιοχή της αποκατάστασης και επανάχρησης κτηρίων και συνόλων και του αειφόρου σχεδιασμού θα πραγματοποιηθεί 18 & 19 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες: http://hersus.org/