Ηλεκτρονικό Βιβλίο Αγρέπαυλη 3

H MEΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ

Μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος

ΣΥΝ 500 Προχωρημένη Ομαδική Εργασία 2019

 

 

 

Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρία Φιλοκύπρου, Ιωάννης Ιωάννου, Γιώργος Παπασάββας

Επιμέλεια Οπτικού Υλικού: Στέλιος Χατζησωτηρίου

 

Η έκδοσης χρηματοδοτήθηκε μέσω της επιχορήγησης που πρόσφερε το κέντρο διδασκαλίας και μάθησης (κεδιμα) του πανεπιστημίου κύπρου στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης της δράσης “διδακτικές επινοήσεις”.