ΣΥΝ 500Α Μελέτη Περίπτωσης 2019 : Σταυρός του Μισσιρίκου Ομάδα Μελέτης: Αγαθοκλέους Λ., Αψερού Ο., Δουκανάρη, Μ και Σολωμού Γ.
ΣΥΝ 500Β Μελέτη Περίπτωσης 2018: Αγρέπαυλη στην Ποταμιά Ομάδα Μελέτης: Γεωργίου Μ, Γιάπα Μ, Γκάβαλης Κ. και Χατζησωτηρίου Σ.
ΣΥΝ 500Β Μελέτη Περίπτωσης 2018: Αγρέπαυλη στην Ποταμιά Ομάδα Μελέτης: Κοτσώνη, Κουνναπή, Μ., Σολωμού Μ. και Χατζηπέτρου Θ.
ΣΥΝ 500Γ Μελέτη Περίπτωσης 2018: Αγρέπαυλη στην Ποταμιά Ομάδα Μελέτης: Γιάπα, Μ και Χατζησωτηρίου Σ.
ΣΥΝ 500Γ Μελέτη Περίπτωσης 2018: Αγρέπαυλη στην Ποταμιά Ομάδα Μελέτης: Ηλία Ι. και Πέτρου Ι.