Πρώτη γνωριμία με το Τμήμα

Αγαπητοί επισκέπτες,

Δύο είναι οι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους οργανώνεται η επιστημονική δραστηριότητα του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας: ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, ιδιαίτερα η γλώσσα και η λογοτεχνία τους, καθώς επίσης η φιλοσοφία σε όλες τις ιστορικές περιόδους και τάσεις της.

Το Τμήμα διαθέτει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να διεκπεραιώνει τη δραστηριότητά του με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο. Το ακαδημαϊκό του προσωπικό αποτελείται από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες με μεγάλη πείρα στην έρευνα και τη διδασκαλία, ενώ η διδασκαλία στο Τμήμα διενεργείται σε ολιγομελή ακροατήρια, γεγονός που παρέχει στο ακαδημαϊκό προσωπικό την ευκαιρία να καθοδηγεί τους φοιτητές με πιο ουσιαστικό και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται ούτε το εξής συγκριτικό πλεονέκτημα: η Κύπρος αποτέλεσε μέρος τόσο του αρχαίου ελληνικού όσο και του αρχαίου ρωμαϊκού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι οι κλασικές σπουδές στην Κύπρο διεξάγονται, ούτως ειπείν, μέσα στο «φυσικό» τους πλαίσιο.

Η πλήρης φυσιογνωμία του Τμήματος, η αποστολή του, οι προτεραιότητες αναπτύξεώς του κατά την περίοδο 2021-2025 και συναφή θέματα παρουσιάζονται λεπτομερώς στο στρατηγικό του σχέδιο. Το Τμήμα, τέλος, ακολουθεί πιστά την πολιτική του Πανεπιστημίου σε σχέση με τα θέματα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τι μπορεί το Τμήμα να προσφέρει σε μαθητές, φοιτητές, πτυχιούχους, διδάκτορες;

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε με συνοπτικό τρόπο τι μπορεί να σας προσφέρει το Τμήμα σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, μεταδιδακτορικής έρευνας και επαγγελματικών προοπτικών.

Αν είστε μαθητές και σκέφτεστε να προχωρήσετε σε πανεπιστημιακές σπουδές, το Τμήμα μας μπορεί να σας προσφέρει ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Συγκεκριμένα μπορείτε να σπουδάσετε στο Τμήμα είτε Κλασική Φιλολογία είτε Φιλοσοφία. Τι ακριβώς είναι η Κλασική Φιλολογία, γιατί είναι κλάδος σημαντικός και τι επαγγελματικές προοπτικές διανοίγει είναι ερωτήματα στα οποία θα βρείτε απάντηση σε αυτό το σημείο. Παρόμοια ερωτήματα σε σχέση με τη Φιλοσοφία απαντώνται στην ενότητα αυτή. Τα μαθήματα που θα διδαχθείτε, αν επιλέξετε Κλασική Φιλολογία, θα τα βρείτε εδώ. Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε, αν επιλέξετε ως κλάδο σπουδών τη Φιλοσοφία, παρουσιάζονται εδώ. Η κανονική διάρκεια των σπουδών σας στον κάθε κλάδο θα είναι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αν φοιτάτε ήδη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε κάποιο κλάδο, μπορείτε, συμπληρωματικά προς τον κύριο κλάδο σας, να παρακολουθήσετε το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ή το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα δύο αυτά προγράμματα.

Αν έχετε ήδη πτυχίο σε φιλολογικό ή παρεμφερή κλάδο, μπορείτε να έλθετε στο Τμήμα μας, για να πραγματοποιήσετε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. Θα θέλετε ασφαλώς να ενημερωθείτε για τους τομείς ερευνητικής ειδίκευσης του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, για να εξακριβώσετε κατά πόσον αυτοί ανταποκρίνονται στα δικά σας ενδιαφέροντα. Η σχετική πληροφόρηση είναι αναρτημένη σε ιδιαίτερη ενότητα της ιστοσελίδας αλλά και στις προσωπικές ιστοσελίδες των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Επίσης στο σημείο αυτό μπορείτε να δείτε κάποια από τα βιβλία των μελών του Τμήματος. Αν αυτές οι πληροφορίες δεν σας καλύπτουν πλήρως, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αν έχετε ήδη διδακτορικό δίπλωμα, θα σας ενδιαφέρει ενδεχομένως η ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί, λ.χ. το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, προσφέρουν κατά καιρούς χρηματοδότηση σε επίδοξους ερευνητές μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες. Το Τμήμα φιλοξενεί αρκετούς μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Είστε λοιπόν ευπρόσδεκτοι να συζητήσετε με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού πιθανή επιστημονική συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τα ερευνητικά πεδία που καλλιεργούνται στο Τμήμα περιγράφονται εδώ και στις προσωπικές ιστοσελίδες των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Επίσης κάποια από τα βιβλία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού εμφανίζονται εδώ, ενώ οι λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις του στις προσωπικές ιστοσελίδες του. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για κάποια από τα μεταδιδακτορικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στο Τμήμα στην ενότητα αυτή.

Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος μπορούν επίσης να ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ στο Τμήμα στη βάση συμβολαίου περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ως «ειδικοί επιστήμονες διδασκαλίας». Οι ειδικοί επιστήμονες βοηθούν τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού στη διεκπεραίωση του διδακτικού προγράμματος του Τμήματος. Κάθε εξάμηνο προκηρύσσονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος οι θέσεις των ειδικών επιστημόνων και πληρούνται βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων.

Τέλος, οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ που διανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήματος περιγράφονται εδώ, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε και σχετική οπτικογραφημένη εκδήλωση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ;

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Σπουδάζω Φιλολογία (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά)... Μετά τι; 

 
 

 
 

Το Τμήμα διοργάνωσε την 1η Φεβρουαρίου 2024 εκδήλωση σχετικά με τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων κλασικής φιλολογίας. Στην εκδήλωση κατέθεσαν την μαρτυρία τους  απόφοιτοι κλασικών σπουδών που ήδη έχουν μια πετυχημένη επαγγελματική πορεία σε χώρους, όπως είναι η εκπαίδευση, η διοίκηση επιχειρήσεων, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τα οικονομικά, και γνωρίζουν από προσωπική πείρα τη διασύνδεση του πτυχίου κλασικών σπουδών με την αγορά εργασίας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ.