ΠTΥΧΙΟ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γενικές πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου με ειδίκευση στις κλασικές σπουδές επικεντρώνεται στην αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα και γραμματεία. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Το πρόγραμμα παρέχει την απαιτούμενη γνώση της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας προκειμένου οι φοιτητές μας να είναι σε θέση να μελετούν το αρχαίο κείμενο από το πρωτότυπο. Στο πλαίσιο αυτό διδάσκονται και εξειδικευμένα μαθήματα ιστορικής γλωσσολογίας. Πέρα όμως από γλωσσικές γνώσεις, το πρόγραμμα καλλιεργεί και υψηλού επιπέδου φιλολογικές ικανότητες στους φοιτητές μας, ώστε να είναι σε θέση να αναλύουν με έγκυρες και σύγχρονες μεθόδους τη λογοτεχνία της αρχαιότητας. Τέλος, το πρόγραμμα παρέχει ευρύτερη κατάρτιση στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία όλων των ιστορικών περιόδων, δανειζόμενο μαθήματα από το Τμήμα Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας.   

Λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος σπουδών παρέχεται στις σελίδες 328 κ.εξ. του οδηγού σπουδών του Τμήματος

 


 

ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος σπουδών παρέχεται στις σελίδες 328 κ.εξ. του οδηγού σπουδών του Τμήματος.

 


 

ΠΤΥΧΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Η φιλοσοφία διερευνά θεμελειώδη ερωτήματα, μεταξύ άλλων, για την γνώση, την πραγματικότητα, την ηθική, τον Θεό, την λογική, την γλώσσα, τον νου, την επιστήμη, την τέχνη και την πολιτική. Μερικά βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:

  • Τι είναι γνώση; Τι γνωρίζουμε και πως; Μπορούμε να έχουμε γνώση; Ποιά η πηγή της γνώσης;
  • Τι υπάρχει; Τι είναι πραγματικό; Είναι η πραγματικότητα υλική ή νοητική; Υπάρχουν αφηρημένες οντότητες; Τι είναι η αιτιότητα;
  • Τι είναι ηθικά σωστό ή λάθος; Πως πρέπει να ζήσουμε; Τι οφείλουμε στους άλλους; Τι είναι νόμιμο και γιατί να μας δεσμεύει;
  • Πώς πρέπει να οργανωθεί μια δίκαιη κοινότητα; Ποιά η νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας; Είναι επιτρεπτή η πολιτική ανυπακοή;
  • Τι προσδιορίζει το νόημα λέξεων, εκφράσεων και προτάσεων; Τι είναι το νόημα; Ποιά η σχέση νοήματος και αναφοράς;
  • Τι είναι ο νους; Είναι ο νους αναγώγιμος στον εγκέφαλο; Υπάρχει ελεύθερη βούληση; Τι είναι ο εαυτός;
  • Ποιά η φύση του Θεού; Τι επιχειρήματα έχουμε υπέρ και κατά της ύπαρξης Θεού; Είναι η θρησκευτική πεποίθηση ορθολογική;
  • Ποιοί συμπερασμοί είναι λογικά έγκυροι και ποιοί άκυροι; Πότε είναι λογικά συνεπές ένα σύνολο προτάσεων; Τι είναι καλό επιχείρημα;
  • Τι είναι τέχνη; Πότε έχουμε ένα έργο τέχνης; Τι είναι όμορφο ή κομψό;
  • Τι είναι επιστήμη; Μας αποκαλύπτει η επιστήμη την αλήθεια για τον κόσμο; Πώς αποκτούμε επιστημονική γνωση; Ποιά η σχέση επιστήμης-θρησκείας; Υπάρχουν νόμοι της φύσης;

Το πτυχίο φιλοσοφίας αποσκοπεί τόσο στην φιλοσοφική κατάρτιση όσο και στην φιλολογική κατάρτιση των φοιτητών. Όσον αφορά την φιλοσοφική κατάρτιση, προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν τα κύρια πεδία συστηματικής φιλοσοφίας όπως και τις κύριες ιστορικές περιόδους και φιλόσοφους, από την αρχαιότητα ως και τις μέρες μας. Η έμφαση είναι στην κατανόηση των βασικών φιλοσοφικών προβλημάτων και των κύριων ιστορικών απαντήσεων σε αυτά, καθώς και στην γνωριμία με την διανοητική μας κληρονομιά.

Η φιλοσοφική κατάρτιση συμβάλει στην ανάπτυξη αναλυτικών και κριτικών δεξιοτήτων, στοιχείο απαραίτητο για διάφορες επαγγελματικές απασχολήσεις (π.χ. διοίκηση επιχειρήσεων, νομική, δημοσιογραφία, πολιτική κλπ) αλλά και για την καθημερινή ζωή. Καλλιεργεί την ικανότητα κριτικής ανάλυσης επιχειρημάτων, την ικανότητα εξέτασης λόγων υπέρ και κατά θέσεων, καθώς και την έκφραση ιδεών με σαφή και ακριβή τρόπο στην ομιλία και την γραφή.

Όσον αφορά την φιλολογική κατάρτιση, το πτυχίο προσφέρει σημαντικό αριθμό μαθημάτων αρχαίων ελληνικών, λατινικής φιλολογίας, ιστορίας καθώς και νεοελληνικής φιλολογίας. Η φιλολογική κατάρτιση συμβάλει στην ανάπτυξη καλής χρήσης του λόγου, στοιχείο απαραίτητο για διάφορες επαγγελματικές απασχολήσεις (π.χ. δημοσιογραφία, υπηρεσίες, δημόσιες σχέσεις κλπ).

Συνεπώς, το πτυχίο φιλοσοφίας με την διττή φιλοσοφική και φιλολογική κατάρτιση που προσφέρει καλλιεργεί τις πολύτιμες δεξιότητες της καλής χρήσης του λόγου και της κριτικής σκέψης. Έτσι εφοδιάζει τους αποφοίτους μας με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μεταπτυχιακές σπουδές σχεδόν σε οποιονδήποτε αντικείμενο, την αγορά εργασίας αλλά και την καθημερινή ζωή.


Λεπτομερής περιγραφή του νέου προγράμματος σπουδών φιλοσοφίας παρέχεται εδώ (ισχύει για όσους εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-9 και εξής).

 


ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 
Η φιλοσοφία είναι, λόγω της μετά-επιστημονικής φύσεως της, το ιδανικό γνωστικό αντικείμενο για να συνδυαστεί με σπουδές σε μια οποιαδήποτε επιμέρους επιστήμη. Η φιλοσοφία διερευνά θεμελειώδη εννοιολογικά και μεθοδολογικά ερωτήματα σε σχέση με τις επιμέρους επιστήμες καθώς και τις φιλοσοφικές υπονοήσεις των αποτελεσμάτων τους. Έτσι κάποιος για παράδειγμα μπορεί να σπουδάσει, ας πούμε, βιολογία, και συνδυάζοντας τις σπουδές του με σπουδές δευτερεύουσας ειδίκευσης στην φιλοσοφία να αναπτύξει ευαισθησία σε σχέση με ερωτήματα φιλοσοφίας της βιολογίας όπως: Ποιές είναι οι φιλοσοφικές υπονοήσεις της θεωρίας της εξέλιξης; Ποιές είναι οι φιλοσοφικές υπονοήσεις της ανακάλυψης του γονιδιώματος; Κατά αντίστοιχο τρόπο ένας φοιτητής μπορεί να συνδυάσει σπουδές στην φυσική, την ψυχολογία, τα μαθηματικά, την κοινωνιολογία κλπ με σπουδές στην φιλοσοφία και να αναπτύξει ευαισθησία στα φιλοσοφικά ερωτήματα που εγείρουν αυτές οι επιμέρους επιστήμες. Στην φυσική, για παράδειγμα, μπορεί να αναπτύξει ευαισθησία για τις υπονοήσεις της θεωρίας της σχετικότητας σε σχέση με την φύση του χώρου και του χρόνου. Στην ψυχολογία, για παράδειγμα, για την επιστημονικότητα της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Στα μαθηματικά, για παράδειγμα, για την σχέση μαθηματικών και λογικής. Στην κοινωνιολογία, για παράδειγμα, για την φύση των κοινωνικών γεγονότων και συλλογικών υποκειμένων.
Συνεπώς, οι σπουδές δευτερεύουσας ειδίκευσης στην φιλοσοφία προσφέρονται ιδιαίτερα για τον φοιτήτη με ανήσυχο πνεύμα που διερωτάται για την μεθοδολογία αλλά και για τις φιλοσοφικές υπονοήσεις της επιμέρους επιστήμης του. 
 
Λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος σπουδών παρέχεται στη σελίδες 328 κ.εξ. του οδηγού σπουδών του Τμήματος.