Ομιλία Δρος Φ. Μανακίδου στο Επιστημονικό Colloquium Κλασικής Φιλολογίας (13/2/24)