Ομιλία Δρος G. Melchior στο πλαίσιο των Δημωνάκτειων Διαλέξεων Φιλοσοφίας (21/2/24)