Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
  • Επιλέγονται τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα:
1. ΑΕΦ 101 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία
2. ΑΕΦ 131 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
3. ΛΑΤ 195 Λατινική Θεματογραφία
4. ΑΓΛ 263 Ιστορική Γλωσσολογία Ι
 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 16 ή 17 ECTS
 
 
Σημείωση: Τα μαθήματα ΑΕΦ 101 και ΑΕΦ 131 προαπαιτούνται για την  παρακολούθηση των μαθημάτων Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας βασικού κορμού. Το μάθημα ΑΓΛ 263 μπορεί να αντικατασταθεί με το μάθημα ΛΑΤ 195 , που είναι προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση ενός από τα μαθήματα ΛΑΤ 270-299.
 
 Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
 
  • Έξι (6) μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας από διαφορετικές γραμματολογικές περιοχές
  • Δύο (2) μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας (ΛΑΤ 270-299) από διαφορετικές γραμματολογικές περιοχές
 
ΣΥΝΟΛΟ:  40  ECTS
 
 Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 
  • Ένα (1) μάθημα από τις εξής κατηγορίες:
1. Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία (από το Τμήμα ΙΣΑ)
2. Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (διαφορετικό από τα μαθήματα που επελέγησαν στην κατηγορία Β)
3. Μάθημα Λατινικής Φιλολογίας (διαφορετικό από τα μαθήματα που επελέγησαν στην κατηγορία Β)
 
ΣΥΝΟΛΟ: 5 ECTS
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 61 ή 62 ECTS