Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus με διμερείς συμφωνίες με άλλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, παρακαλώ απευθυνθείτε στον συντοντιστή του προγράμματος Erasmus στο Τμήμα Αναπληρωτή Καθηγητή Δημόκριτο Καλτσά ([email protected]).