Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών YUFE. Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, παρακαλώ απευθυνθείτε στην κ. Παντελίτσα Σχίζα (22894325) και στον κ. Στέφανο Αιμιλιανού (22893122) στην Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας (email: [email protected]).