Chair:
Keravnou-Papailiou Elpida, Professor

Vice-chair:
Christodoulou Christos, Associate Professor
 
Faculty Members:
Athanasopoulos Elias
Aristidou Andreas
Chrysanthou Giorgos
Dikaiakos Marios
Dimopoulos Yannis
Georgiou Chryssis
Kakas Antonis
Kapitsaki Georgia
Mavronikolas Marios
Pallis Giorgos
Papadopoulos Giorgos
Pattichis Konstantinos
Philippou Anna
Pitsillides Andreas
Sazeides Giannakis
Schizas Christos
Vassiliou Vasos
Volos Haris
Zeinalipour Demetris