Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν σε τίτλους Μάστερ και Διδακτορικού στην Πληροφορική.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα διέπονται από σχετικούς Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (149η Συνεδρία Συγκλήτου, 22/5/2002). Οι κανόνες αυτοί παρουσιάζονται εδώ. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις Προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το τελικό έντυπο της Διατριβής Μάστερ και Διδακτορικού αντίστοιχα.

Προγράμματα Μάστερ

Το Τμήμα Πληροφορικής από το Ακαδημαϊκό 'Ετος 2009-2010, προσφέρει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

  1. Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής (MEΠ)
  2. Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (ΕΜ)

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018 το Τμήμα μας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη Σχολή Θετικών και Έφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

  1. Μάστερ σε Γνωστικά Συστήματα (ΜΓΣ)

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021/2022 το Τμήμα μας σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκηση προσφέρεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

  1. Μάστερ στην Επιστήμη των Δεδομένων (ΜΕΔ)

Από το Ακαδημαϊκό Έτος χρονιά 2022/2023 το Τμήμα προσφέρει το νέο αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

  1. Μάστερ στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΜTN)

Σύμφωνα με το Σύστημα ECTS, απαιτούνται τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS για την απόκτηση Διπλώματος Μάστερ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Εξαίρεση, αποτελεί το Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικές (Επαγγλεματικό Πρόγραμμα) που απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 75 μονάδες ECTS.

Για τα τέσσερα πρώτα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου από αναγνωρισμένο ίδρυμα, με γενικό βαθμό τουλάχιστον ισοδύναμο του «Λίαν Καλώς». Σχετική επαγγελματική εμπειρία, μπορεί να αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν.

Στα προγράμματα Μάστερ στα οποία απαιτείται η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής Μάστερ, η διατριβή θα πρέπει να αποθηκεύεται στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου ΚύπρουΛήκυθος (https://lekythos.library.ucy.ac.cy/).

Δείτε περισσότερα εδώ