ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:

Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012:

Εντός του Προγράμματος Προσανατολισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει προσφέρει τα ακόλουθα σεμινάρια:
21 Σεπτεμβρίου 2011 – “Πρακτικές Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του”. Tετάρτη 9πμ-2.30μμ, Αίθουσα Διαλέξεων Β108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”, Πανεπιστημιούπολη.
Πρόγραμμα
Παρουσιάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών:
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Οικονομικές Υπηρεσίες
Τομέας Συμβάσεων και Αγορών
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
Βιβλιοθήκη
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Τεχνικές Υπηρεσίες
28 Σεπτεμβρίου 2011 – “Χρήση Blackboard”, εκπαιδευτής Γεώργιος Π. Κάππος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, ΥΠΣ. Τετάρτη, 2-6 μμ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π104, Κεντρικά Κτήρια, Καλλιπόλεως.
Πρόγραμμα
25 & 26 Οκτωβρίου 2011 – “Introduction to Learning and Teaching in Higher Education” Εκπαιδευτές: Linda Carey και John Milliken, Queen’s University Belfast. Αίθουσα 119 (1ος όροφος), ΧΩΔ-02, Πανεπιστημιούπολη.
Πρόγραμμα
Παρουσιάσεις & Φυλλάδια:
25 Οκτωβρίου 2011

26 Οκτωβρίου 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 1, 2, 3, 4.
Άρθρο στην Κοινότητα, Τεύχος 41, σελ. 8