Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας.....περισσότερα

Διευθυντής/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
(1) Διδακτικές Επινοήσεις, καταληκτική ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2017
(3) Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Τεύχος 27 - Δεκέμβριος 2017
 
combo.jpg