Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας.....περισσότερα

Διευθυντής/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
(3) Διδακτικές Επινοήσεις, καταληκτική ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2017
(4) Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Τεύχος 26, Σεπτέμβριος 2017
 
combo.jpg