Εκτύπωση
(38) Εαρινό εξάμηνο 2016-17: 23η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης. 
Στην Ηλεκτρονική Εγγραφή μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων και να κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή (για να κάνετε εγγραφή θα πρέπει να κάνετε login με το email σας του ΠΚ).
Σύντομες περιγραφές μαθημάτων που προγραμματίζεται να προσφερθούν στο Ε.Ε. 2016-17.
Υλικό από μαθήματα:
1. Εισαγωγή στη Matlab, 21 Ιανουαρίου 2017
2. Σκέψου Κριτικά-Συνεργάσου-Δράσε, 25 Ιανουαρίου 2017
3. Εισαγωγή στην R (σημειώσεις, ασκήσεις, R file), 4 Μαρτίου 2017 
 
(37) Χειμερινό εξάμηνο 2016-17: 22η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης. 
Πρόγραμμα: Δείτε τις περιγραφές μαθημάτων.
Υλικό από μαθήματα:

1. Εισαγωγή στη Matlab, 17 Σεπτεμβρίου 2016 

2. Συγγραφή ακαδημαϊκού δοκιμίου, 22 Οκτωβρίου 2016

3. Μαθαίνοντας πώς να επικοινωνώ την επιστήμη μου, 2 Νοεμβρίου 2016 

 
(36) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για πρωτοετείς φοιτητές 2016-17
Πρόγραμμα μαθημάτων:
Ενότητα I: Χρήσιμα εργαλεία κατά τη διάρκεια σπουδών (διάρκεια 5 ώρες)
Ενότητα II: Εισαγωγή στα προγράμματα MS Office 2010 (διάρκεια 5 ώρες)
Tα μαθήματα θα προσφερθούν σε ομάδες στις 24 & 25 Αυγούστου 2016 και στις 31 Αυγούστου & 1 Σεπτεμβρίου 2016.
Τελευταία ημερομηνία εγγραφής 10 Αυγούστου 2016.
 
(35) Εαρινό εξάμηνο 2015-16: 21η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων βρίσκεται στο σύστημα εγγραφών. Για να κάνετε εγγραφή θα χρειαστεί να κάνετε login στο σύστημα με email και password του ΠΚ. Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν λογαριασμό email (δείτε τις οδηγίες πιο πάνω).
Σύντομες περιγραφές μαθημάτων.
Υλικό από τα μαθήματα:
1. Εισαγωγή στην SPSS: Beer experiment. Cafe. Exam. IQ_ses_edu. Memory experiment. Record. Scores.
 
(34) Χειμερινό εξάμηνο 2015-16: 20η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.     
Σύντομες περιγραφές μαθημάτων.
Υλικό από τα μαθήματα:
1. Mathematica και εφαρμογές
 
(33) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16
Πρόγραμμα μαθημάτων:
Ενότητα I: Χρήσιμα εργαλεία κατά τη διάρκεια σπουδών (διάρκεια 5 ώρες)
Ενότητα II: Εισαγωγή στα προγράμματα MS Office 2010 (διάρκεια 5 ώρες)
Tα μαθήματα θα προσφερθούν σε ομάδες στις 26 & 27 Αυγούστου 2015 και στις 2 & 3 Σεπτεμβρίου 2015.
 
(32) Εαρινό εξάμηνο 2014-15: 19η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Περιλήψεις σεμιναρίων Βιβλιοθήκης.
Περιλήψεις ταχύρρυθμων μαθημάτων
Υλικό από τα μαθήματα:
1. Συμβουλές για επιτυχημένη πτυχιακή/διατριβή
2. Τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων
 
(31) Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15: 18η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Σύντομες περιγραφές μαθημάτων.
Υλικό από τα μαθήματα:
1. Συγγραφή ερευνητικών άρθρων
 
(30) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15
Πρόγραμμα μαθημάτων:
Ενότητα I: Χρήσιμα εργαλεία κατά τη διάρκεια σπουδών (διάρκεια 5 ώρες)
Ενότητα II: Εισαγωγή στα προγράμματα MS Office 2010 (διάρκεια 5 ώρες)
Tα μαθήματα θα προσφερθούν σε ομάδες στις 28 και 29 Αυγούστου 2014. (οι εγγραφές έχουν κλείσει).
 
(29) Εαρινό Εξάμηνο 2013-14: 17η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Πρόγραμμα μαθημάτων
Σύντομες ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.
Υλικό από τα μαθήματα: 
MATLAB: κεφάλαιο "Συμβολικά Μαθηματικά" MATLAB, Γ. Γεωργίου.
Τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων, Κ. Τσουρής
Συγγραφή ερευνητικών άρθρων προς δημοσίευση και δομή ερευνητικών παρουσιάσεων, Γ. Χατζημηλιούδης
 
(28) 16η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης, Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14.
Πρόγραμμα μαθημάτων.
Σύντομες περιλήψεις όλων των μαθημάτων
Μαθήματα Βιβλιοθήκης:
1. Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, γενική παρουσίαση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης και του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης (2½ ώρες)
2. Τεχνικές και στρατηγικές αναζήτησης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (1½ώρα)
3. Εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (3 ώρες)
Υλικό από τα μαθήματα:

Οδηγοί χρήσης Βιβλιοθήκης

 

Διαχείριση χρόνου για φοιτητές πανεπιστημίου

LaTeX: παραδείγματα

 

Εισαγωγή στο SPSS

Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλιογραφίας, παραδείγματα

 

Εισαγωγή στη MATLAB

Εισαγωγή στη MATLAB, κεφάλαιο συμβολικοί υπολογισμοί

 

Αποτελεσματική επικοινωνία με Powerpoint

Μια σύντομη εισαγωγή στη MAPLE

 
(27) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14
Πρόγραμμα μαθημάτων:
Ενότητα I: Χρήσιμα εργαλεία κατά τη διάρκεια σπουδών (διάρκεια 5 ώρες)
Ενότητα II: Εισαγωγή στα προγράμματα MS Office 2010 (διάρκεια 5 ώρες)
Τα μαθήματα θα προσφερθούν σε ομάδες από 22 Αυγούστου 2013.
 
 
Μαθήματα προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών: