Εκτύπωση

Stanford University
Short Version
Long Version
Interpretation of Course Evaluation

Harvard University
Short Version
Long Version

Ohio State University
Multiple choice questionnaire/Eρωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής
Descriptive multiple choice questionnaire/Eρωτηματολόγιο με περιγραφική μορφή

UC Berkeley
Student description of teaching (Questionnaire)
Midsemester Evaluation

Purdue University
PICES item catalogue / Kατάλογος ~600 εναλλακτικών ερωτήσεων
(κατασκευή ερωτηματολογίων à la carte)

University of Edinburgh
Feedback Questionnaire
Computer Questionnaire

University of Durham
Questionnaire (Computer Science Department)

Keele University
Course Evaluation Questionnaire