Εκτύπωση

Στο πλαίσιο λειτουργίας του, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση:

Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας της Διδασκαλίας:
Πολιτική
Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας
Ανοιχτές Συναντήσεις Διδακτικού Προσωπικού
Διδακτικές Επινοήσεις
Ισότιμη Παρατήρηση
Μέντορες
Φάκελος Πεπραγμένων Διδασκαλίας
 
Δραστηριότητες για Φοιτητές:
Σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος
Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια προς Πρωτοετείς Φοιτητές
 
Δραστηριότητες για Διδάσκοντες:
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες προς Διδάσκοντες:
(α) Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων
(β) Εκπαιδευτικά σεμινάρια
 

EU Data Protection Rules – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 

When you enter a UCY public event you enter an area where photography, audio, and video recording may occur. By taking part in the event you grant UCY  full rights to use the audiovisual material for publicity purposes. This might include, but is not limited to, printed and online publicity, social media, press releases etc. If you do not wish to be a part of the audiovisual coverage please inform the event organizer

Εισέρχεστε σε δημόσια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την οποία πιθανόν να υπάρχει οπτικοακουστική κάλυψη. Συμμετέχοντας στη δημόσια εκδήλωση δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιηθεί το οπτικοακουστικό υλικό σε δράσεις δημοσιότητας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , Ανακοινώσεις Τύπου, έντυπο υλικό, αναρτήσεις στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ. Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην οπτικοακουστική κάλυψη παρακαλώ ενημερώστε το διοργανωτή.