Εκτύπωση
ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:
 
MathWorks.jpg

MATLAB & Simulink λογισμικό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σας ενημερώνουμε ότι το προσωπικό και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να αποκτήσουν άμεσα άδειες πρόσβασης στο λογισμικό MATLAB, Simulink και όλα τα συνδεόμενα εργαλεία.

Χρησιμοποιήστε το MATLAB Portal ως αρχική ιστοσελίδα για downloads, μαθησιακά εργαλεία και περισσότερα:

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/university-of-cyprus-40702022.html

Για αναλυτικό βίντεο-οδηγό εγκατάστασης του λογισμικού πατήσετε εδώ.

 

MATLAB & Simulink Available on Campus

The University of Cyprus staff and students can now have access licenses to offers MATLAB, Simulink and all associated toolboxes.

Use the MATLAB Portal as a landing page for downloads, learning resources, and more:

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/university-of-cyprus-40702022.html

Click here for a detailed installation video guide.

 
2018-19:  
 
27η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Υλικό από τα μαθήματα:
Αναπτύσσοντας δεξιότητες και τεχνικές μελέτης στον ακαδημαϊκό χώρο
Δημιουργία απλών και σύνθετων μοντέλων με χρήση MS Excel, αρχείο ασκήσεων που δόθηκαν
Πώς να κάνεις μια επιτυχημένη παρουσίαση σε συνέδριο
Η διαχείριση χρόνου στην πράξη
Εισαγωγή στην R
 
26η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Υλικό από τα μαθήματα:
Τρία βήματα μέχρι την πρώτη σου επιστημονική δημοσίευση
 
2017-18: 
 
25η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Υλικό από τα μαθήματα:
Μετρώντας αντίστροφα!
Τρία βήματα μέχρι την πρώτη σου επιστημονική δημοσίευση
Δεξιότητες παρουσίασης
Βασικές αρχές επιστημονικής ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - Βασικές αρχές επιστημονικής ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Εισαγωγή στη STATA
 
24η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
   1. Σκέψου Κριτικά-Συνεργάσου-Δράσε
   2. Mathematica και εφαρμογές
   3. Τρία βήματα μέχρι την πρώτη σου επιστημονική δημοσίευση  
   4. Γλώσσα του σώματος
   5. Δεξιότητες παρουσίασης
   6. Εισαγωγή στη Matlab - Εισαγωγή στο Simulink
   7. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης και επικοινωνίας σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο
 
 
Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2017-18:
   1. Παρουσίαση Λευτέρη Ζαχαρία, Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
   2. Παρουσίαση Μαρία Βράχα, Υπηρεσία Πληροφορικών Υποδομών
   3. Οδηγός Word 2010
   4. Οδηγός PowerPoint 2010
   5. Οδηγός Excel 2010
   6. Οδηγός Microsoft Office365 & OneDrive
   7. Εργαλεία Επικοινωνίας & Συνεργασίας - zimbra
   8. Οδηγός Blackboard για φοιτητές 
   9. Ασύρματα δίκτυα UCY wifi Eduroam
 2016-17:
 1. Εισαγωγή στη Matlab, 17 Σεπτεμβρίου 2016
 2. Συγγραφή ακαδημαϊκού δοκιμίου, 22 Οκτωβρίου 2016
 3. Μαθαίνοντας πώς να επικοινωνώ την επιστήμη μου, 2 Νοεμβρίου 2016
 4. Εισαγωγή στη Matlab, 21 Ιανουαρίου 2017
 5. Σκέψου Κριτικά-Συνεργάσου-Δράσε, 25 Ιανουαρίου 2017
 6. Εισαγωγή στην R (σημειώσεις, ασκήσεις, R file), 4 Μαρτίου 2017 
 2014-16:
 1. Εισαγωγή στην SPSS: Beer experiment. Cafe. Exam. IQ_ses_edu. Memory experiment. Record. Scores.
 2. Mathematica και εφαρμογές
 3. Συμβουλές για επιτυχημένη πτυχιακή/διατριβή
2013-14:
   1. MATLAB: κεφάλαιο "Συμβολικά Μαθηματικά"
   2. Τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων
   3. Συγγραφή ερευνητικών άρθρων προς δημοσίευση και δομή ερευνητικών παρουσιάσεων
   4. Οδηγοί χρήσης Βιβλιοθήκης
   5. LaTeX: παραδείγματα
   6. Εισαγωγή στο SPSS
   7. Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλιογραφίας, παραδείγματα
   8. Αποτελεσματική επικοινωνία με Powerpoint
   9. Μια σύντομη εισαγωγή στη MAPLE

 2011-13: 

   1. Εισαγωγή στη Matlab
   2. Αποτελεσματική χρήση της ελληνικής γλώσσας στον ακαδημαϊκό λόγο: φυλλάδιοπαρουσίαση, γλωσσικά λάθη, πρακτικός οδηγός, η τέχνη της γραφής
   3. LaTeX: η επαγγελματική μέθοδος δημιουργίας βιβλίων, διατριβών και ερευνητικών αναφορών παραδείγματα
   4. Δεξιότητες παρουσιάσεων
   5. Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην αξιολόγηση: τεχνικές εξετάσεων και διαγωνισμάτων
   6. Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην αξιολόγηση: τεχνικές γραφής εκθέσεων, αναφορών και εργασιών
   7. Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλιογραφίας
   8. Αρχαία ελληνική μετρική
   9. Matlab
   10. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων
   11. Δράμα στην εκπαίδευση: (παρουσίαση - δραστηριότητες)
   12. Διαχείριση χρόνου για φοιτητές πανεπιστημίου
   13. MATLAB - Εισαγωγή 
   14. Δεξιότητες παρουσιάσεων (παρουσίαση - έντυπο)
   15. Χρήση SPSS - προχωρημένο επίπεδο
   16. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης κειμένου σε άγνωστη ευρωπαϊκή γλώσσα
   17. Εισαγωγή στις Υπηρεσίες και στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης - Φυλλάδια - Αναζητώντας Βιβλία στα Ράφια, Οδηγός για τον Φοιτητή
   18. REFWORKS - χρήση Εργαλείου
   19. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C#.NET
2008-10:
  1. Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων Ανάγνωσης Κειμένου σε Άγνωστη Ευρωπαϊκή Γλώσσα
  2. Ανασκόπηση Επιστημονικής Βιβλιογραφίας σε Βάσεις Δεδομένων και στο Διαδίκτυο
  3. Εισαγωγή στη MAPLE