Εκτύπωση

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης έχει ξεκινήσει μια μικρή συλλογή βιβλίων και ταινιών που εστιάζονται σε θέματα διδακτικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση σε πρακτικά εγχειρίδια και βοηθήματα. Το υλικό βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι ανοικτό προς δανεισμό σε όσους είναι μέλη της Βιβλιοθήκης.

Κατάλογος (βιβλία και ταινίες).