ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER EDUCATION NEWS

news-icon.png

Ειδήσεις για την ανώτατη εκπαίδευση: αφορά σε επιλεγμένες, διεθνείς ειδήσεις σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Higher Education news: a selection of international news on higher education.

 • We must not make assumptions of what learners know, 19/8/2021
 • 3 ways to disrupt education and help bridge the skills gap, 17/08/2021
 • Exploring blended learning strategies, 13/8/2021
 • Mandatory COVID-19 Vaccines on university campuses, 2/8/2021
 • A MOOC boost for HE, 26/7/2021
 • Defence research 'antidote' to Covid's lost billions, 26/7/2021
 • Blended learning should be embraced for the benefit of all, 26/7/2021
 • The Hard Work of Teaching Soft Skills Virtually, 11/6/2020
 • Structuring Synchronous Classes for Engagement, 25/10/2020
 • 7 Tips for Online Learning, 17/11/2020
 • Why online HE should be about learning, not teaching, 30/1/2021
 • Repositioning and change-in-design for effective online teaching-learning, 1/2/2021
 • Remote education research, 25/1/2021 
 • Six Strategies I Apply to Make My Distance Learning Classes Not Terrible, 16/2/2021
 • The Pandemic Holds These Keys to a Better Education, 17/2/2021
 • Zoom happy hour isn’t fun anymore. Try these 6 virtual team building ideas instead, 18/2/2021
 • Pandemic could change the face of HE forever, 5/3/2021 
 • Using visual media to enhance online learning, 5/3/2021
 • Zoom Fatigue, 9/3/3021
 • Online learning could change academia for good, TEDxMIT
 • College faculty see increased value in digital learning, 26/3/2021
 • Δείτε επίσης/Vist also:

 • Χρήσιμες Συνδέσεις/Useful Links
 • Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής/ IT Infrastructure Service - Χρήσιμες πληροφορίες για εργαλεία τηλεκπαίδευσης/τηλεργασίας
 •  

   

   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ - PAST EVENTS

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2019

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2018

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2017

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2016

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2015

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2014

  • 5ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 - 5th Orientation Programme 2014-15.
  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15 (Short Courses for Students, Fall Semester 2014-15)
  • (συνέχεια) 4ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14, Ημερίδες για διδάσκοντες στις 5 και 12 Φεβρουαρίου 2014. (continued - 4th Orientation Programme 2013-14).
  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 (Short Courses for Students, Spring Semester 2013-14)

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2013

  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13 (Short Courses for Students, Fall Semester 2012-13)
  • 4ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 (4th Orientation Programme 2013-14)
  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Εαρινό Εξάμηνο 2012-13, Κοινότητα, τεύχος 48, σελ. 5 (Short Courses for Students, Spring Semester 2012-13)
  • Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθημάτων, άρθρο στην Κοινότητα, τεύχος 47 (σελ.17) (Online Evaluation Questionnaire for Courses)

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2012

  • 3ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 - Κοινότητα, τεύχος 46, σελ. 13 & 18 (3rd Orientation Programme 2012-13)
  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13 - Κοινότητα, τεύχος 46, σελ. 18 (Short Courses for Students, Fall Semester 2012-13)
  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Εαρινό Εξάμηνο 2011-12 - Κοινότητα, τεύχος 43, σελ. 12 (Short Courses for Students, Spring Semester 2011-12)

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2011

  • 2ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 - Κοινότητα, τεύχος 41, σελ. 8 (2nd Orientation Programme 2011-12)
  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12 - Κοινότητα, τεύχος 41, σελ. 7 (Short Courses for Students, Fall Semester 2011-12)
  • Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος -Κοινότητα, Τεύχος 40, Οκτώβριος 2011 (σελ. 20) (Evaluation Questionnaire)
  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές Κοινότητα, τεύχος 38 (σελ. 12) - (Short Courses for Students)

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2010

  • Φυλλάδιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., Έκδοση Σεπτέμβριος 2010.
  • 1ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 Κοινότητα, τεύχος 36 (σελ. 16) - (1st Orientation Programme 2010-11)
  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές Κοινότητα, τεύχος 36 (σελ. 16) - (Short Courses for Students)
  • Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 Κοινότητα, τεύχος 35 (σελ. 20) - Orientation Programme 2010-11
  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές Κοινότητα Τεύχος 33 (σελ. 16) - (Short Courses for Students)
  • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές Κοινότητα Τεύχος 32 (σελ. 6) - (Short Courses for Students)

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2009

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2008

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2007

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2006

  Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις - 2005