Εκτύπωση

Απόσπασμα από τον Στρατηγικό Προγραμματισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου 2004-2020, αναφορικά με το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

Προτείνεται όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργήσει μηχανισμό για πιστοποίηση ποιότητας στη διδασκαλία (Quality Assurance). Το Συμβούλιο του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης θα πρέπει να καθορίσει τους στόχους του. Το Κέντρο θα πρέπει να μελετήσει μηχανισμούς αναγνώρισης και επιβράβευσης αριστείας στη διδασκαλία και να υποβάλει σχετική εισήγηση