Πρακτικά Συμβουλίου ΠΚ

Πρακτικά Συγκλήτου

Πρακτικά Πρυτανικού Συμβουλίου

EUA Follow-up Evaluation Report

Έκθεση Πεπραγμένων για τα δύο πρώτα χρόνια Πρυτανείας: (Σελίδα 23)

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Κύπρου: Επιτεύγματα και προοπτικές (Σελίδες 12 & 51)

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΚ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
(αν είστε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας).