Εκτύπωση

Σκοποί και στόχοι του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

To Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) του Πανεπιστήμιου Κύπρου δραστηριοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2004. Σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή, καθώς και από το Συμβούλιο του Κέντρου.

Βασικοί στόχοι είναι: