Τα πρακτικά της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν δημοσιοποιούνται.
Από το 2017, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας έχουν πρόσβαση σε αποφάσεις που τους αφορούν μέσω του Συστήματος ΕΡΜΗΣ.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013  2014  2015 2016 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΚ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
(αν είστε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας).
Συνεδρία Σημεία που αναφέρονται στο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
2016
Συνεδρία 17/16
Σημείο 8.1 – Λήξη θητείας εκπροσώπου ΣΑΕ στο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Σημείο 8.2 – Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθημάτων
Συνεδρία 10/16 Σημείο 7.7 – Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας
2015
Συνεδρία 27/15
Σημείο 2.1 – Αξιολόγηση και ποιότητα διδασκαλίας
Σημείο 2.2 – Βραβεία Ποιοτικής Διδασκαλίας
Σημείο 3.4 – Δραστηριότητες ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 26/15
Σημείο 6.2 – Δραστηριότητες ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 14/15
Σημείο 2.2 – Αξιολογήσεις Μαθημάτων, ΧΕ 2014-15
Σημείο 4.7.1 – Αντικατάσταση εκπροσώπου Φιλοσοφικής Σχολής
Σημείο 6.1.2.1 – Ωριαία αμοιβή διδασκόντων στα ταχύρρυθμα μαθήματα
Σημείο 8.1 – Λήξη θητείας μελών Συμβουλίου ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 07/15 Σημείο 9.5 – Αξιολογήσεις Μαθημάτων, ΧΕ 2014-15
2014
Συνεδρία 09/14
Σημείο 4.7.1 – Αντικατάσταση εκπροσώπου της ΦΣ στο Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Σημείο 8.15 – Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθημάτων
Συνεδρία 05/14 Σημείο 6.2.1.1. – Λήψη πιστωτικών μονάδων από φοιτητές για την παρακολούθηση ταχύρρυθμων μαθημάτων ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 02/14
Σημείο 4.1.2 – Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

Σημείο 9.8.5 – Επιπλέον κατανομή στο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

2013
Συνεδρία 25/13
Σημείο 4.6.1 – Εκπρόσωπος της Πολυτεχνικής Σχολής στο Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Σημείο 7.3 – Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων
Σημείο 8.1 – Διορισμός Διευθυντή του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 18/13
Σημείο 1.1 – Άρθρα 103 και 104 για το έτος 2013
Συνεδρία 12/13
Σημείο 4.4.1 – Εκπρόσωπος ΣΚΕΕΑ στο Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Σημείο 5.2.1.4 – Κατανομή κονδυλίου 2/217
Συνεδρία 07/13 Σημείο 7.1 – Ορισμός μελών του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Εκπρόσωπος ΣΟΕΔ
2012
Συνεδρία 06/12 Σημείο 5.8 – Λήξη θητείας και ορισμός νέων μελών στο ΔΣ
Συνεδρία 02/12 Σημείο 6.22 – Εκπροσώποι φοιτητών στο ΔΣ του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
2011
Συνεδρία 27/2011 Σημείο 2.13 – Η αξιολόγηση και ποιότητα της διδασκαλίας
Συνεδρία 15/2011 Σημείο 5.5 – Ορισμός Διευθυντή ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 12/2011 Σημείο 5.3 – Αξιολογήσεις μαθημάτων – Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11
Συνεδρία 09/2011
Σημείο 3.3.3 – Εργαλείο Turnitin Originality Checking
Σημείο 4.6 – Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
2010
Συνεδρία 25/2010 Σημείο 3.3 – Διοικητικό Συμμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 21/2010
Σημείο 6.4 – Διοικητικό Συμμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Σημείο 6.6 – Ωφελήματα για τους διδάσκοντες στα σεμινάρια του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 18/2010 Σημείο 6.5 – Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 17/2010 Σημείο 3.1.2 – Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 11/2010 Σημείο 3.1.7 – Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 09/2010 Σημείο 4.5.3 – Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Κατανομή Προϋπολογισμού ΠΚ για το έτος 2010)
Συνεδρία 01/2010 Σημείο 6.5 – Σεμινάρια για νέους διδάσκοντες κατά την εβδομάδα προσανατολισμού
2009
Συνεδρία 16/2009 Σημείο 5.1 – Εκπρόσωπος Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών στο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 09/2009 Σημείο 2.4 – Σύσταση νέου Συμβουλίου ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 08/2009
Σημείο 4.3 – Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού, κατανομή άρθρου 103 για το έτος 2009.
Σημείο 6.4 -Σύσταση νέου Συμβουλίου ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 04/2009 Σημείο 1 – Κατανομές Κονδυλίων Προϋπολογισμού 2009
Συνεδρία 01/2009 Σημείο 3.4.2 -Κατανομή μονάδων απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών
2008
05/08 Συνεδρία Σημείο 7.6 – Ταχύρρυθμα μαθήματα για φοιτητές
2007
Συνεδρία 17/07 Σημείο 3.3.1- Κατανομή Μονάδων Εργοδότησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2007-08
Σημείο 5.2 – Θητεία Μελών Συμβουλίου ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 14/07 Σημείο 6.3- Διαδικασία Αξιολόγησης ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 11/07 Σημείο 6.2.1- Διαδικασία Αξιολόγησης ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 5/07 Κατανομές Κονδυλίων από Συγκλητικές Επιτροπές
2006
Συνεδρία 29/06 Σημείο 2.1.3 – Διευθυντής ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ
Συνεδρία 24/06 Σημείο 6.7 – Ανανέωση Θητείας Αναπλ. Δ/ντριας
Συνεδρία 20/06
Σημείο 4.1.1 – Κατανομή Άρθρου 347
Σημείο 4.5.4 – Κατανομή Άρθρου 412
Συνεδρία 16/06 Σημείο 2.4 – Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Συνεδρία 10/06 Σημείο 4.5.2 – Κατανομή κονδυλίου για απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007
Συνεδρία 8/06 Σημείο 3.6.2 – Επιτροπή οικονομικών και προσωπικού
Συνεδρία 5/06 Σημείο 1 – Κατανομές κονδυλίων προϋπολογισμού έτους 2006
Συνεδρία 4/06 Σημείο 2.2.4.3 – Διορισμός εκπροσώπου Φιλοσοφικής Σχολής στο Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
  2005
256η Συνεδρία Σημείο 3.4.2.1 – Προϋπολογισμός του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Ειδική Συνεδρία (13.07.2005) Σημείο 2 – Αναπτυξιακός προϋπολογισμός Πανεπιστημίου 2006.
243η Συνεδρία Σημείο 5.4 – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντος.
231η Συνεδρία Σημείο 3.7.1 – Επιτροπή Οικονομικών
225η Συνεδρία Σημείο 6.1.2 – Τμήμα ΕΠΑ για ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
222η Συνεδρία Σημείο 3.1.2 – Πολιτική τηλεμάθησης.
203η Συνεδρία Σημείο 7.1 – Μετονομασία Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας.
185η Συνεδρία Σημείο 6.1 – Διορισμός Εκπροσώπων των Σχολών στο Συμβούλιο του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας.
177η Συνεδρία Σημείο 6 – Διορισμός Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας.
176η Συνεδρία Σημείο 6.1.1 – Κονδύλι απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών.
164η Συνεδρία Σημείο 4.3.8 – Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας.
160η Συνεδρία Σημείο 6.1.2.1 – Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας.
150η Συνεδρία Σημείο 5.6.1 – Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας.
131η Συνεδρία Σημείο 2 – Εκθέσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων και του ερευνητικού έργου των τμημάτων.

 

 

131η Συνεδρία:
2. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Η Σύγκλητος αφού έλαβε γνώση: (ι) της σύνοψης των Εκθέσεων Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών και του Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων του Πανεπιστημίου που ετοίμασε ο Αντιπρύτανης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), (ιι) των Εκθέσεων Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών και του Ερευνητικού Έργου όλων των Τμημάτων, και (ιιι) των σχολίων που υποβλήθηκαν από τα Συμβούλια των Τμημάτων και των Συμβουλίων των Σχολών, αποφάσισε τα ακόλουθα:
2.1 Οι Πρυτανικές Αρχές και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών συζητήσουν με τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών τα σχόλια και τις προτάσεις που περιέχει η Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος και υποβάλουν συγκεκριμένες εισηγήσεις σε επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου.
2.2 Τα Τμήματα υποβάλουν στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, μέχρι το τέλος του 2001, κωδικοποιημένο κατάλογο των ενεργειών που προτίθενται να δρομολογήσουν με βάση τα σχόλια και τις προτάσεις που περιέχουν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης.
2.3 Οι Κοσμήτορες των Σχολών υποβάλουν στη Σύγκλητο τις εισηγήσεις των Τμημάτων το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2002. [Οι εισηγήσεις αυτές θα συζητηθούν, σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις που περιέχει η Έκθεση του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (CRE) σε Ειδική Συνεδρία της Συγκλήτου].
2.4 Οι Κοσμήτορες των Σχολών θα έχουν την εποπτεία της υλοποίησης των ενεργειών των Τμημάτων που θα εγκριθούν από τη Σύγκλητο και θα ενημερώνουν σχετικά τον Πρύτανη στο τέλος κάθε έτους.
2.5 Οι Αξιολογήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών και του Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων επαναλαμβάνονται κάθε 5 χρόνια αντί κάθε 4 όπως είχε αρχικά αποφασιστεί.
2.6 Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης επιλέγονται από τη Σύγκλητο από κατάλογο που θα καταρτίζουν οι Κοσμητείες.
Επειδή όλες σχεδόν οι Εκθέσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης επισημαίνουν ορισμένες δυσκολίες που οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην έλλειψη προσωπικού κατάλληλου για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου (σε φροντιστηριακό και εργαστηριακό επίπεδο), καθώς και στη διαπίστωση ότι πολλά από τα προγράμματα σπουδών είναι θεωρητικά προσανατολισμένα, αποφασίστηκε όπως μελετηθεί η ίδρυση Κέντρου Στήριξης Διδασκαλίας.
Αποφασίστηκε τέλος όπως ο Αντιπρύτανης και ο Καθηγητής του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Παναγιώτης Αγαπητός, ετοιμάσουν κείμενο το οποίο θα περιλαμβάνει τα κυριότερα σημεία της Έκθεσης Αξιολόγησης του κάθε Τμήματος. Το κείμενο αυτό θα επισυναφθεί στη συνοπτική Έκθεση του Αντιπρύτανη και θα προωθηθεί στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, για ενημέρωση, αφού πρώτα επικυρωθεί από τη Σύγκλητο.

150η Συνεδρία:
5.6.1 Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας
Η Σύγκλητος ενέκρινε, κατ΄αρχήν, την Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας όπως φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ των πρακτικών της Επιτροπής. Η Σύγκλητος αναμένει από την αρμόδια ad hoc Επιτροπή την υποβολή αναλυτικότερης πρότασης για την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου.

160η Συνεδρία:
6. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
6.1 Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης
6.1.2 Πρακτικά 49ης Συνεδρίας
Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 49ης Συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2002 και ενέκρινε τις σχετικές αποφάσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Ιδιαίτερα:
6.1.2.1 Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης ΔιδασκαλίαςΗ Σύγκλητος ενέκρινε την ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας.
Η Σύγκλητος αποφάσισε ότι οι θέσεις Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου είναι ασυμβίβαστες με τις θέσεις του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα Σχολής και του Προέδρου Τμήματος. Ο Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου ορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση Επιτροπής που αποτελείται από τον Πρύτανη (Πρόεδρο) και τους Κοσμήτορες των Σχολών. Οι ευθύνες του Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου είναι, μεταξύ άλλων, να οργανώνουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις αρμοδιότητες του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ των Πρακτικών της Επιτροπής.
Η Σύγκλητος δεν ενέκρινε την πρόνοια παραχώρησης επιδόματος στο Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου, αλλά αποφάσισε όπως τυγχάνουν μερικής απαλλαγής διδακτικών καθηκόντων μέχρι δύο μαθήματα το Ακαδημαϊκό Έτος.
Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως μεταφερθεί στο Κέντρο ο ειδικός σαρωτής (scanner) που βρίσκεται στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων αξιολόγησης της διδασκαλίας.

164η Συνεδρία:
4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4.3 Συμβούλιο
Πρακτικά 98ης Συνεδρίας
Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ενημέρωσε τα μέλη της Συγκλήτου για τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου κατά την 98η Συνεδρία του, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2003.
4.3.8 Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας, Κέντρου Γλωσσών και Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας
Το Συμβούλιο ενέκρινε την ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας, την ίδρυση Κέντρου Γλωσσών για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και την ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας.

176η Συνεδρία:
6. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
6.1 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 10ης και 11ης Συνεδρίας της Επιτροπής οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 17 Μαρτίου 2003 και 2 Απριλίου 2003 και ενέκρινε τις σχετικές αποφάσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI). Ιδιαίτερα:
6.1.1 Κονδύλι απασχόλησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η Σύγκλητος υιοθέτησε την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και ενέκρινε την αύξηση του Κονδυλίου εργοδότησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Λ.Κ. 400.000 στον Προϋπολογισμό για το έτος 2004. Αποφασίστηκε επίσης η αύξηση της περιόδου απασχόλησης των φοιτητών από τέσσερις σε πέντε μήνες και συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο για το Χειμερινό Εξάμηνο και από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο για το Εαρινό Εξάμηνο.
Η μηνιαία αμοιβή των μεταπτυχιακών φοιτητών παραμένει Λ.Κ. 200 για μερική απασχόληση και Λ.Κ. 400 για πλήρη απασχόληση. Επιπρόσθετα αποφασίστηκε όπως δύναται να εργοδοτηθεί μικρός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών από το Κονδύλι αυτό και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) για τη λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και την οργάνωση του Κλάδου Μεταπτυχιακών Σπουδών, νοουμένου ότι το Κέντρο και ο Κλάδος θα υποβάλουν τα αιτήματά τους στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Σημειώνεται ότι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εργοδοτηθούν σε Τμήματα που δεν έχουν αρχίσει ακόμη Μεταπτυχιακά Προγράμματα, αλλά έχουν προπτυχιακούς φοιτητές και χρειάζονται υποστήριξη στη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να απασχολούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές Τμημάτων που δεν έχουν ακόμη προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, νοουμένου ότι τα αντικείμενα είναι συναφή.
Διευκρινίζεται ότι το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και ο Κλάδος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους για το Κονδύλι απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών για το νέο προϋπολογισμό στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού, μέσω της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

177η Συνεδρία:
6. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η Σύγκλητος ενέκρινε το διορισμό του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Χαράλαμπου Παναγόπουλου στη θέση του Διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και το διορισμό της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Μαίρης Κουτσελίνη-Ιωαννίδου στη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Κέντρου.
Το Συμβούλιο του Κέντρου (με ένα εκπρόσωπο από κάθε Σχολή) θα οριστεί κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίας για αυτό αποφασίστηκε όπως οι Κοσμήτορες των Σχολών συγκεντρώσουν εισηγήσεις από τα Τμήματα.

185η Συνεδρία:
6. ΔΙΑΦΟΡΑ
6.1 Διορισμός Εκπροσώπων των Σχολών στο Συμβούλιο του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας
Η Σύγκλητος ενημερώθηκε ότι οι εκπρόσωποι των Σχολών στο Συμβούλιο του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας είναι οι ακόλουθοι:
Γιώργος Παπαδόπουλος Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Κρίστης Χασάπης Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Αντώνης Χατζησταύρου Φιλοσοφική Σχολή
Ανδρέας Παπαπαύλου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

203η Συνεδρία:
7. ΔΙΑΦΟΡΑ
7.1 Μετονομασία Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας
Η Σύγκλητος υιοθέτησε εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για μετονομασία του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας σε Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης.

222η Συνεδρία:
3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
3.1 Ad hoc Επιτροπή Τηλεμάθησης
3.1.2 Πολιτική Τηλεμάθησης
Η Σύγκλητος ενέκρινε την Πολιτική Τηλεμάθησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II). Οι απαιτούμενοι πόροι για υλοποίηση της πολιτικής θα μελετηθούν από την Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού και θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου όπου απαιτείται.

225η Συνεδρία:
6. ΔΙΑΦΟΡΑ
6.1 Παραχώρηση θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού για διορισμό Επισκεπτών Καθηγητών
6.1.2 Τμήμα Επιστημών Αγωγής [για Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)
Αποφασίστηκε όπως (για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2004-2005) χρησιμοποιηθεί μία από τις υπό πλήρωση άγονες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού για διορισμό Επισκέπτη καθηγητή στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής, ώστε να απαλλαγεί μερικώς από τα διδακτικά της καθήκοντα η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής Μαίρη Κουτσελίνη. Διευκρινίζεται ότι στη συνέχεια θα εφαρμοστεί η γενική πολιτική που ισχύει για όλα τα Τμήματα, σύμφωνα με την οποία ο επιπρόσθετος διδακτικός φόρτος λόγω ανάληψης διοικητικών καθηκόντων καλύπτεται από τα υφιστάμενα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων.

231η Συνεδρία:
3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
3.7 Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού
3.7.1 Πρακτικά 88ης Συνεδρίας
Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 88ης Συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 και 9 Νοεμβρίου 2004 και ενέκρινε τις σχετικές αποφάσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX). Ιδιαίτερα:
3.7.1.1 Αξιοποίηση εσόδων μεταπτυχιακών διδάκτρων
Η Σύγκλητος, αφού έλαβε γνώση εισήγησης της Επιτροπής (Παράρτημα ΙΙΙ των Πρακτικών της Επιτροπής) ενέκρινε με τροποποιήσεις τις επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες δύναται να καλύπτονται από τα έσοδα των μεταπτυχιακών διδάκτρων των Τμημάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X). Αποφασίστηκε όπως ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Συμβούλιο Σχολής και υποβάλλεται στη Σύγκλητο για ενημέρωση. Αναμένεται ότι κατά την υποβολή του προϋπολογισμού σημαντικό ποσοστό των εσόδων θα κατανέμεται στην κατηγορία “Παραχώρηση Υποτροφιών ή/και Βραβείων σε φοιτητές”.

243η Συνεδρία:
5. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5.4 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντος
Μετά από εκτενή συζήτηση η Σύγκλητος αποφάσισε όπως το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντος είναι υποχρεωτικό μόνο για σκοπούς αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης. Αφού τύχει επεξεργασίας των στοιχείων από το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., με τρόπο που να διασφαλίζει την ανωνυμία και τα άλλα προσωπικά δεδομένα των διδασκόντων και διδασκομένων, θα δίνεται στο διδάσκοντα.
Αποφασίστηκε όπως το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. υποβάλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο έκθεση για το πώς θα διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των αξιολογουμένων και των αξιολογούντων.
Εξουσιοδοτήθηκε η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και ο Α. Δημητρίου όπως σε συνεργασία με το Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επεξεργαστούν την απλοποίηση της τελικής μορφής του Ερωτηματολογίου και ενημερώσουν σχετικά το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Ειδική Συνεδρία:
ΘΕΜΑΤΑ:
Στην αρχή της συνεδρίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε απαρτία, αλλά επειδή στις 22 Ιουλίου έχει προγραμματισμένη συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου για συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2006 και δεδομένου ότι βάσει του Νόμου το Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, έγινε μια καταρχήν συζήτηση του θέματος του Τακτικού και του Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού για το έτος 2006 και αποφασίστηκε να προωθηθεί στο Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων.
Στη συνεδρία παρέστη η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, κυρία Ανδρούλα Θεοφάνους.
Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης παρουσίασε στα μέλη της Συγκλήτου τον Τακτικό και Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2006. Ο υπολογισμός των διαφόρων κεφαλαίων του Προϋπολογισμού, βασίστηκε σε δείκτες οι οποίοι συμφωνήθηκαν μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Πολιτείας κατά την κατάρτιση του Κοινωνικού Συμβολαίου και έχουν συμπεριληφθεί 19 νέες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού και 15 θέσεις διοικητικού προσωπικού.
Ο Πρύτανης ανάφερε ότι σε συνάντηση με αξιωματούχους του Γραφείου Προγραμματισμού για το θέμα του Κοινωνικού Συμβολαίου, ενημερώθηκαν ότι ο Προϋπολογισμός για το έτος 2006 θα πρέπει να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με τον εγκεκριμένο του 2005. Αυτό προϋποθέτει περικοπές είτε στα αναπτυξιακά έργα του Πανεπιστημίου, είτε στην έναρξη της λειτουργίας των νέων Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, Νομικής, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για τον Τακτικό και τον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2006.
2. Αναπτυξιακός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου 2006
Η Σύγκλητος έλαβε γνώση του Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα Τμήματα Αρχιτεκτονικής, Νομικής και Ψυχολογίας, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, το Σχολείο Ελληνικής γλώσσας, το Κέντρο Γλωσσών, το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ), το Γραφείο Βρυξελλών και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Παιδαγωγικών Σπουδών.
Η Σύγκλητος σημείωσε ότι τα έξοδα του Γραφείου Βρυξελλών καλύπτονται από τα έσοδα του Πανεπιστημίου.
Η Σύγκλητος θεωρεί ότι το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα η οποία θα πρέπει να χρηματοδοτείται από την Πολιτεία.
Το Κέντρο Γλωσσών και το ΚΕΔΙΜΑ είναι δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν εσωτερικά από τα έσοδα του Πανεπιστημίου.
Ακολούθησε εκτενής συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας η Σύγκλητος ιεράρχησε τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος θεωρεί ως πρώτη προτεραιότητα την έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τμήμα αναμένεται να δεχθεί το Σεπτέμβριο του 2005 τους πρώτους 15 φοιτητές. Πρώτη προτεραιότητα θεωρείται επίσης από τη Σύγκλητο η έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες με 25 φοιτητές.
Η Σύγκλητος θεωρεί τη λειτουργία του Τμήματος Νομικής και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις Ευρωπαϊκές Σπουδές ως δεύτερη προτεραιότητα και καλεί την Πολιτεία να ιεραρχήσει τις δύο αυτές δραστηριότητες λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η ίδρυση του Τμήματος Νομικής προβλέπεται και στο βασικό Νόμο του Πανεπιστημίου ενώ για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Σπουδών υπάρχει ήδη υφισταμένη υποδομή στο Πανεπιστήμιο.
Στη συνέχεια η Σύγκλητος ενέκρινε τον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2006 αποφασίζοντας ότι για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες θα συμπεριληφθούν 3 νέες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή αντί 3 θέσεων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή.

256η Συνεδρία:
3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
3.4 Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού
3.4.2 Πρακτικά 93ης Συνεδρίας (οικονομικά θέματα)
Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 93ης Συνεδρίας της Επιτροπής (οικονομικά θέματα), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου 2005 και ενέκρινε τις σχετικές αποφάσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ). Ιδιαίτερα:
3.4.2.1 Προϋπολογισμός Κέντρου Διδασκαλίας Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)Η Σύγκλητος ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για τα έτη 2005 και 2006 όπως φαίνεται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ των Πρακτικών της Επιτροπής και αποφάσισε ότι μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων λειτουργίας, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα πρέπει να αξιολογηθεί σχετικά με το έργο που προσφέρει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Το Πρυτανικό Συμβούλιο θα ετοιμάσει και θα υποβάλει εισήγηση για τη διαδικασία αξιολόγησης.

Συνεδρία 4/06:
2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
2.2 Κοσμητείες
2.2.4 Φιλοσοφική Σχολή
2.2.4.3 Διορισμός εκπροσώπου Φιλοσοφικής Σχολής στο Συμβούλιο του Κέντρου Διδασκαλίας Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)
Η Σύγκλητος αποφάσισε να ορίσει ως εκπρόσωπο της Φιλοσοφικής Σχολής στο Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πέτρο Παπαπολυβίου σε αντικατάσταση του Λέκτορα του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Αντώνη Χατζησταύρου, ο οποίος βρίσκεται σε Σαββατική Άδεια.

Συνεδρία 5/06:
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006
Η Σύγκλητος ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού για την κατανομή του Προϋπολογισμού για το έτος 2006 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
1.1 Άρθρο 104 “Μεταπτυχιακοί Φοιτητές”
Όσον αφορά την κατανομή του Άρθρου 104 “Μεταπτυχιακοί Φοιτητές” η Σύγκλητος σημείωσε την παρατήρηση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ότι ενδεχομένως να χρειαστεί αυξημένο Κονδύλι και αποφασίστηκε να ενημερωθεί η Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού, η οποία θα υποβάλει πρόταση, σε περίπτωση που χρειαστεί, για μεταφορά κονδυλίων.

Συνεδρία 8/06:
3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
3.6 Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού
3.6.2 Πρακτικά 99ης Συνεδρίας (οικονομικά θέματα)
Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 99ης Συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2005 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII) και των σχετικών εγκρίσεων που είχαν δοθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Συνεδρία 10/06:
4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
4.5 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
4.5.2 Κατανομή Κονδυλίου για απασχόληση Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007
Η Σύγκλητος ενέκρινε την κατανομή του Κονδυλίου Απασχόλησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 όπως φαίνεται στο Παράρτημα VII και υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής όπως οι απασχολήσεις που κατανέμονται στο Κέντρο Διδασκαλίας Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) και στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών καλύπτονται από το 20% των Μεταπτυχιακών Διδάκτρων που κατακρατούνται για διοικητική υποστήριξη.
Επίσης, η Σύγκλητος αποφάσισε να εισηγηθεί στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μεταφορά ποσού ύψους Λ.Κ. 41.600 από το Κονδύλι 102 “Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες” στο Κονδύλι 104 “Μεταπτυχιακοί Φοιτητές”.

Συνεδρία 16/06:
ΔΙΑΦΟΡΑ
2.4 Εκπαιδευτικά σεμινάρια Κέντρου Διδασκαλίας Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) για νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Η Σύγκλητος έλαβε γνώση εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου για διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για τα νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού που έχουν την πρώτη τους διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π.
Αποφασίστηκε όπως το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργανώσει, από τα υφιστάμενα προγράμματα και χωρίς την απαίτηση επιπρόσθετων οικονομικών πόρων, υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για όσα μέλη Ε.Ε.Π. δεν έχουν διδακτική εμπειρία, κατόπιν απόφασης του Προέδρου του οικείου Τμήματος.
Αναφορικά με την εισήγηση για διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για τα νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού που έχουν την πρώτη τους διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η Σύγκλητος αναφέρει ότι τελική απόφαση θα ληφθεί αφού το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. υποβάλει τα σχετικά προγράμματα τα οποία θα συζητηθούν και από τα Συμβούλια των Τμημάτων.

Συνεδρία 24/06:
6. ΔΙΑΦΟΡΑ
6.7 Ανανέωση θητείας Αναπληρώτριας Διευθύντριας Κέντρου Διδασκαλίας Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)
Με την ευκαιρία ο Πρύτανης ευχαρίστησε, εκ μέρους της Συγκλήτου, τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Χαράλαμπο Παναγόπουλο, καθώς και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Αγωγής Μ. Κουτσελίνη για τη σημαντική τους προσφορά από τη θέση του Διευθυντή και της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., αντίστοιχα.
Στη συνέχεια η Σύγκλητος ενημερώθηκε ότι ο Χ. Παναγόπουλος, του οποίου η θητεία έχει λήξει, δεν επιθυμεί επαναδιορισμό του στη θέση του Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Η θέση έχει ήδη προκηρυχθεί.
Τέλος, η Σύγκλητος ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της Μ. Κουτσελίνη στη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για ακόμη μία τριετία.

Συνεδρία 29/06:
2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
2.1 Πρυτανεία
2.1.3 Διευθυντής Κέντρου Διδασκαλίας Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)
Ο Πρύτανης ενημέρωσε τα μέλη της Συγκλήτου ότι, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., Επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιο και τους Κοσμήτορες των Σχολών εισηγείται στη Σύγκλητο το διορισμό του Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής Τάσου Χριστοφίδη στη θέση του Διευθυντή του Κέντρου.
Η Σύγκλητος επικύρωσε το διορισμό του Τ. Χριστοφίδη στη θέση του Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για τριετή θητεία.

Συνεδρία 11/07:
6. ΔΙΑΦΟΡΑ
6.2 Πρακτικά 10ης Συνεδρίας Πρυτανικού Συμβουλίου με Κοσμήτορες Σχολών
6.2.1 Διαδικασία Αξιολόγησης Κέντρου Διδασκαλίας Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)
Το πιο πάνω θέμα θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίας.

Συνεδρία 14/07:
6. ΔΙΑΦΟΡΑ
6.3 Διαδικασία Αξιολόγησης Κέντρου Διδασκαλίας Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)
Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρυτανικού Συμβουλίου αναφορικά με το πιο πάνω θέμα (Παράρτημα XXVIII) και ο Πρύτανης και τα μέλη της Συγκλήτου ανέφεραν θετικά σχόλια για τη μέχρι σήμερα προσφορά του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. και εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για το έργο που έχουν επιτελέσει ο προηγούμενος Πρόεδρος, Καθηγητής Χαράλαμπος Παναγόπουλος και ο νέος Πρόεδρος, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, καθώς και η Αντιπρόεδρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη. Ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την προσφορά του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι των φοιτητών.

Συνεδρία 17/07:
3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
3.3 Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας
Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2007 και ενέκρινε τις σχετικές αποφάσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Ιδιαίτερα:
3.3.1 Κατανομή Μονάδων Εργοδοτήσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα Τμήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008
Η Σύγκλητος ενημερώθηκε ότι η Επιτροπή προχώρησε στην κατανομή μονάδων εργοδοτήσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα Τμήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2007) λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
Τη δυνατότητα των Τμημάτων να εργοδοτήσουν Μεταπτυχιακούς φοιτητές από τα έσοδα των μεταπτυχιακών διδάκτρων.Τυχόν αύξηση ή μείωση του αριθμού των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα Τμήματα.Τα αιτήματα των Τμημάτων για εργοδοτήσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2006-2007, καθώς και για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008.Τυχόν νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Τμημάτων.
Η Σύγκλητος ενημερώθηκε επίσης ότι ο προϋπολογισμός ύψους Λ.Κ. 165,900 αντιστοιχεί σε 188 μονάδες εργοδότησης (Λ.Κ. 200 ανά μονάδα) και ότι καλύπτει αποκλειστικά εργοδοτήσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για υποστήριξη Προπτυχιακών μαθημάτων κοινού κορμού ή/και με μεγάλα ακροατήρια.
Η Σύγκλητος, μετά από εισήγηση της Επιτροπής και του Πρυτανικού Συμβουλίου, ενέκρινε την κατανομή μονάδων εργοδοτήσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα Τμήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008 όπως φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ των Πρακτικών της Επιτροπής. Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως οι μονάδες εργοδοτήσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Κέντρο Διδασκαλίας Μάθησης και στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας καλύπτονται από το Άρθρο 109 “Απασχόληση Ωρομίσθιων Φοιτητών” και όχι από το Άρθρο 104 “Μεταπτυχιακοί Φοιτητές”. Για το σκοπό αυτό, το Άρθρο 109 θα ενισχυθεί με επιπρόσθετη πρόνοια από ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου.
5. ΔΙΑΦΟΡΑ
5.2 Θητεία μελών Συμβουλίου Κέντρου Διδασκαλίας Μάθησης
Η Σύγκλητος ενέκρινε την τροποποίηση των σχετικών Κανόνων ώστε οι πρόνοιες για τη θητεία του Διευθυντή του Κέντρου Διδασκαλίας Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) να ισχύουν και για τα μέλη του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. όπως φαίνεται παρακάτω:
“Η θητεία των μελών του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι τριετής με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα μια θητεία. Ο διορισμός των μελών γίνεται από τη Σύγκλητο, κατόπιν εισήγησης Επιτροπής αποτελούμενης από τον Πρύτανη (Πρόεδρο) και τους Κοσμήτορες των Σχολών (Μέλη)”.

Συνεδρία 05/08:
7. ΔΙΑΦΟΡΑ
7.6 Ταχύρρυθμα μαθήματα για φοιτητές
Η Σύγκλητος ενημερώθηκε για τη διεξαγωγή της 5ης σειράς ταχύρρυθμων μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων που διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας κατά το τρέχον εξάμηνο.