Επιλεγμένες, διεθνείς ειδήσεις σε θέματα ανώτασης εκπαίδευσης/Selection of international news on Higher Education

Δείτε επίσης/Vist also:

 

 

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ – PAST EVENTS

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2022

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2021

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2020

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2019

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2018

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2017

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2016

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2015

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2014

 • 5ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 – 5th Orientation Programme 2014-15.
 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15 (Short Courses for Students, Fall Semester 2014-15)
 • (συνέχεια) 4ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14, Ημερίδες για διδάσκοντες στις 5 και 12 Φεβρουαρίου 2014. (continued – 4th Orientation Programme 2013-14).
 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 (Short Courses for Students, Spring Semester 2013-14)

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2013

 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13 (Short Courses for Students, Fall Semester 2012-13)
 • 4ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 (4th Orientation Programme 2013-14)
 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Εαρινό Εξάμηνο 2012-13, Κοινότητα, τεύχος 48, σελ. 5 (Short Courses for Students, Spring Semester 2012-13)
 • Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθημάτων, άρθρο στην Κοινότητα, τεύχος 47 (σελ.17) (Online Evaluation Questionnaire for Courses)

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2012

 • 3ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 – Κοινότητα, τεύχος 46, σελ. 13 & 18 (3rd Orientation Programme 2012-13)
 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13 – Κοινότητα, τεύχος 46, σελ. 18 (Short Courses for Students, Fall Semester 2012-13)
 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Εαρινό Εξάμηνο 2011-12 – Κοινότητα, τεύχος 43, σελ. 12 (Short Courses for Students, Spring Semester 2011-12)

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2011

 • 2ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 – Κοινότητα, τεύχος 41, σελ. 8 (2nd Orientation Programme 2011-12)
 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12 – Κοινότητα, τεύχος 41, σελ. 7 (Short Courses for Students, Fall Semester 2011-12)
 • Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος –Κοινότητα, Τεύχος 40, Οκτώβριος 2011 (σελ. 20) (Evaluation Questionnaire)
 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές Κοινότητα, τεύχος 38 (σελ. 12) – (Short Courses for Students)

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2010

 • Φυλλάδιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., Έκδοση Σεπτέμβριος 2010.
 • 1ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 Κοινότητα, τεύχος 36 (σελ. 16) – (1st Orientation Programme 2010-11)
 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές Κοινότητα, τεύχος 36 (σελ. 16) – (Short Courses for Students)
 • Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 Κοινότητα, τεύχος 35 (σελ. 20) – Orientation Programme 2010-11
 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές Κοινότητα Τεύχος 33 (σελ. 16) – (Short Courses for Students)
 • Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές Κοινότητα Τεύχος 32 (σελ. 6) – (Short Courses for Students)

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2009

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2008

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2007

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2006

Νέα, Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις – 2005