ΠΡΟΣΟΧΗ: για τις τρέχουσες δραστηριότητες μετακινηθείτε προς τα κάτω (scroll down)

Ηλεκτρονική Εγγραφή  για μαθήματα δεξιοτήτων & σεμινάρια Βιβλιοθήκης

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 
Ηλεκτρονική Εγγραφή για μαθήματα σε θέματα πληροφορικής

Για όσους ΔΕΝ έχουν ακόμα email του ΠΚ https://www.ucy.ac.cy/pub-issrequests

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. σε κάθε εξάμηνο διοργανώνει ταχύρρυθμα μαθήματα σε θέματα που βοηθούν τους/τις φοιτητές/τριες στις σπουδές τους π.χ. τεχνικές μελέτης, δεξιότητες παρουσίασης, εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, εισαγωγή σε λογισμικά κ.ά. Όλα τα μαθήματα ολοκληρώνονται σε 1 ημέρα (μέγιστη διάρκεια 6 ώρες). Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους/τις φοιτητές/τριες και δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες: Για να μπορέσετε να εγγραφείτε στα μαθήματα θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό email του Πανεπιστημίου Κύπρου (μετά τη δημιουργία χρειάζεται τουλάχιστον μισή ώρα για συγχρονισμό πριν να μπορείτε να κάνετε εγγραφή στα μαθήματα). Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού εδώ.

Από το Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15, οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν 20 ώρες ταχύρρυθμων μαθημάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα πιστώνονται με μία (1) πιστωτική μονάδα”. Μέγιστο όριο είναι οι 2 πιστωτικές μονάδες. Διαδικασία που ακολουθείται:

Πιστοποιητικά παρακολούθησης:

  • Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. ετοιμάζει και αποστέλλει τα πιστοποιητικά παρακολούθησης για κάθε μάθημα στην ΥΣΦΜ.
  • Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται με email από το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. ώστε να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους από την ΥΣΦΜ.

Δελτίο παρακολούθησης συνεδρίων/διαλέξεων:

  • Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν πίστωση των ωρών για μαθήματα που παρακολουθούν θα πρέπει να κατέχουν το Δελτίο Παρακολούθησης. Η ΥΣΦΜ θα πιστώνει/σημειώνει τις ώρες για το κάθε μάθημα και θα σφραγίζει το Δελτίο.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ/ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ – οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες μπορείτε να το πάρετε από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ. 2289-4021

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ/ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ – οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες μπορείτε να το κατεβάσετε.

Για περισσοτερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. (τηλ. 2289-4546) ή με την ΥΣΦΜ (τηλ. 2289-4021). 

Για να κάνετε εγγραφή στα μαθήματα θα χρειαστεί να κάνετε login με email του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν λογαριασμό email (ακολουθείστε τις πιο πάνω οδηγίες).

________________________________________________________________________________________________

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025:

(60) Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25: 38η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για φοιτητές/τριες & σεμινάρια της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους/τις φοιτητές/τριες στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι/Όλες οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. Πριν κάνετε εγγραφή, δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και  βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς. Εγγραφείτε ηλεκτρονικά.

Μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί:
(59) Εαρινό Εξάμηνο 2023-24: 37η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για φοιτητές/τριες & σεμινάρια της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους/τις φοιτητές/τριες στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι/Όλες οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. Πριν κάνετε εγγραφή, δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και  βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς.

(58) Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24: 36η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για φοιτητές/τριες & σεμινάρια της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους/τις φοιτητές/τριες στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι/Όλες οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. Πριν κάνετε εγγραφή, δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς.

(57) Εισαγωγικό μάθημα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές/τριες 2023-24.
Ημερομηνία: 6 Σεπτεμβρίου 2023 (13:30-16:00)
Χώρος διεξαγωγής: ONLINE
Τα μαθήματα θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών: Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Ασύρματο Δίκτυο.
(β) Εργαλεία και εφαρμογές MS Office 365: OneDrive, Outlook, Teams.
(γ) Θέματα ασφάλειας διαδικτύου.
(δ) Χρήση της εφαρμογής Blackboard και Ιστοσελίδα ΠΚ.
Πληροφορίες και ηλεκτρονική εγγραφή

(56) Εαρινό Εξάμηνο 2022-23: 35η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για φοιτητές/τριες & σεμινάρια της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους/τις φοιτητές/τριες στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι/Όλες οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. Πριν κάνετε εγγραφή, δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς. Εγγραφείτε ηλεκτρονικά.

(55) Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23: 34η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για φοιτητές/τριες & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους/τις φοιτητές/τριες στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι/Όλες οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. Πριν κάνετε εγγραφή, δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς. Εγγραφείτε ηλεκτρονικά.

(54) Εισαγωγικό μάθημα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές/τριες 2022-23.  
Ημερομηνία: 1 Σεπτεμβρίου 2022 (09:30-12:00)
Χώρος διεξαγωγής: ONLINE
Τα μαθήματα θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών: Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
(β) Υπηρεσίες δικτύου: Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου.
(γ) Χρήση της εφαρμογής Blackboard & Ιστοσελίδα ΠΚ.
(δ) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών Office 365: Εργαλεία Office 365. OneDrive. Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Teams.
Πληροφορίες και ηλεκτρονική εγγραφή

Χρήσιμες Συνδέσεις
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Υλικό από ταχύρυθμα μαθήματα

              

Μαθήματα προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών: 

EU Data Protection Rules – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 

When you enter a UCY public event you enter an area where photography, audio, and video recording may occur. By taking part in the event you grant UCY  full rights to use the audiovisual material for publicity purposes. This might include, but is not limited to, printed and online publicity, social media, press releases etc. If you do not wish to be a part of the audiovisual coverage please inform the event organizer

Εισέρχεστε σε δημόσια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την οποία πιθανόν να υπάρχει οπτικοακουστική κάλυψη. Συμμετέχοντας στη δημόσια εκδήλωση δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιηθεί το οπτικοακουστικό υλικό σε δράσεις δημοσιότητας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , Ανακοινώσεις Τύπου, έντυπο υλικό, αναρτήσεις στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ. Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην οπτικοακουστική κάλυψη παρακαλώ ενημερώστε το διοργανωτή.