Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών

Η αποστολή της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΙΔΟ) είναι η υποστήριξη (παροχή μεθοδολογιών, διεργασιών και εργαλείων) των Οργανωτικών Οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, στοχεύοντας στην βέλτιστη ανάπτυξη και υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και επιχειρησιακών σχεδίων. Την ίδια στιγμή, η ΔΙΔΟ υποστηρίζει τα συλλογικά όργανα διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου για την λήψη, παρακολούθηση και εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνει ο Οργανισμός.