Μάρτιος 2021

9 Μαρτίου, 2021

Νέα Ανάρτηση

Το Τμήμα Χημείας άρχισε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα το Φεβρουάριο του 2000. Από το 1992 λειτούργησε Τομέας Χημείας στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, συστεγαζόμενος […]