Νέα Ανάρτηση

Το Τμήμα Χημείας άρχισε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα το Φεβρουάριο του 2000. Από το 1992 λειτούργησε Τομέας Χημείας στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, συστεγαζόμενος με τον Τομέα Φυσικής. Ο Τομέας Χημείας δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές τον Ιανουάριο του 1994 και έδωσε τα πρώτα πτυχία Χημείας τον Ιούνιο του 1998. Από το Σεπτέμβριο του 1998 λειτουργεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Χημείας. Το Τμήμα Χημείας έχει αυτή τη στιγμή δεκαπέντε (15) μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού.

Το Τμήμα Χημείας έχει αυτή τη στιγμή δεκαπέντε (15) μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού. Το Τμήμα συνεργάζεται συνεχώς από την αρχή της λειτουργίας του με Επισκέπτες Καθηγητές για την κάλυψη των αναγκών του Προπτυχιακού Επιπέδου Σπουδών Τέσσερις Τεχνικοί Χημικών Εργαστηρίων, μία Βοηθός Μηχανογράφησης, μία Λογιστική Λειτουργός και δύο Γραμματείς συνιστούν το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Τμήματος.