ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑ
ΛΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΣ
LOUCA PETROS
...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
Κτήριο Γραφείων Δ
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
Δ018
2289 3872
2289 4490
https://folitoffice.ucy.ac.cy/el/

Προσωπικό Προφίλ

MSc στα Μέσα Παραγωγής και Διανομής, Πανεπιστήμιο του Lancaster, Η.Β., 2009.
 
BSc στην Τεχνολογία Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Glamorgan, Ουαλλία, Η.Β., 1998.
 
Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανικού στην Ηλεκτρολογία, Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Κύπρος, 1995.
 
Υπεύθυνος Ομάδας Πληροφορικών Συστημάτων Περιφερειακών Κτηρίων.
 
Το Γραφείο στεγάζεται στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στην Λεωφόρο Καλλιπόλεως 75, γραφείο αρ. Δ018.
 
 

Profile Information

MSc in Media Production and Distribution, University of Lancaster, UK, 2009.
 
BSc in Information Technology, University of Glamorgan, Wales, UK, 1998.
 
Diploma Technician Engineer in Electrical Engineering, Higher Technical Institute, Cyprus, 1995.
 
Regional Campus Coordinator of IT Support Team.
 
The Office is located at the Department of History and Archaeology, central campus at Kallipoleos avenue no. 75, office no. D018.