ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ARTEMIADIS ARTEMIOS
...
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Ιατρική Σχολή
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αρ. 215/6
111
+357 22895268
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Αρτέμιος Αρτεμιάδης εργάζεται ως επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, από τον Οκτώβριο του 2018. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2005, ενώ έλαβε την ειδικότητα της νευρολογίας στην Ελλάδα, το 2016. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με άριστα στην «Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 2011. Το 2018 έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο με άριστα από το ίδιο πανεπιστήμιο, μελετώντας τη νοητική λειτουργία των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι διαπιστευμένος κλινικός ερευνητής από τη European Society of Clinical Investigation. Τα κλινικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τη νευροψυχολογία, την ογκομετρική απεικονιστική ανάλυση του εγκεφάλου, την κλινική νευροφυσιολογία, τη ψυχονευροενδοκρινολογία του στρες και ένα ευρύ φάσμα νευρολογικών παθήσεων όπως οι άνοιες, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και η επιληψία. Η μέχρι στιγμής επιστημονική του συνεισφορά αφορά κυρίως ερευνητικές εργασίες για τη μελέτη των νοητικών λειτουργιών ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας και του ρόλου της διαχείρισης του στρες σε νευρολογικές και μη παθήσεις. Έχει πάνω από 50 διεθνείς δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, ενώ έχει επιβλέψει πάνω από 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές, οδηγώντας τους συνολικά σε πάνω από 60 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Έχει μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση φοιτητών στην κλινική νευρολογία, στη μεθοδολογία της έρευνας και στην ψυχονευροενδοκρινολογία του στρες στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Τέλος, είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά νευρολογικά περιοδικά.
Νοητική λειτουργία στη σκλήρυνση κατά πλάκας
o Ερευνητικά εργαλεία: κλινικές αξιολογήσεις, νευροφυσιολογικές μελέτες, νευροψυχολογικές αξιολογήσεις, εκτίμηση του νοητικού αποθέματος, απεικονιστική ογκομετρική ανάλυση εγκεφάλου, νοητικά προκλητά δυναμικά
Προβλεπτικοί παράγοντες για την μετάπτωση της ήπιας νοητικής διαταραχής σε βέβαιη άνοια
 o Ερευνητικά εργαλεία: κλινικές αξιολογήσεις, νευροψυχολογικές μετρήσεις, εκτίμηση νοητικού αποθέματος, απεικονιστική ογκομετρική ανάλυση εγκεφάλου, νοητικά προκλητά δυναμικά, επιγενετική μελέτη του γονιδίου για τον υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (OMIM +138040; NR3C1), πολυπαραγοντικά στατιστικά μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης
Ο ρόλος της ρομποτικής αποκατάστασης σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
o Ερευνητικά εργαλεία: ηλεκτρομηχανικοί διάδρομοι, κλινικές αξιολογήσεις, νευροφυσιολογικές μελέτες (i.e. EEG, EMG)
Ο ρόλος τους στρες και της διαχείρισής του, σε νευρολογικές και μη νευρολογικές παθήσεις
o Ερευνητικά εργαλεία: εργαλεία μέτρησης του στρες, κορτιζόλη τρίχας, επιγενετική μελέτη του γονιδίου για τον υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (OMIM +138040; NR3C1), τεχνικές διαχείρισης του στρες
1. Andravizou A*, Artemiadis A*, Bakirtzis C, Siokas V, Aloizou AM, Peristeri E, Kapsalaki E, T simourtou V, Hadjigeorgiou GM, Dardiotis E. Brain volume dynamics in multiple sclerosis. A case-control study. Neurol Res. 2019 Oct;41: 936-942. (*shared first authorship)
2. Ifantopoulou P*, Artemiadis AK*, Bakirtzis C, Zekiou K, Papadopoulos TS, Diakogiannis I, Hadjigeorgiou G, Grigoriadis N, Orologas A. Cognitive and brain reserve in multiple sclerosis--A cross-sectional study. Mult Scler Relat Disord. 2019 Jul;35: 128-134. (*shared first authorship)
3. Anagnostouli M, Babili I, Chrousos G, Artemiadis A*, Darviri C*. A novel cognitive-behavioral stress management method for multiple sclerosis. A brief report of an observational study. Neurol Res. 2019 Mar;41: 223-226. (*shared last authorship)
4. Artemiadis AK, Anagnostouli MC, Zalonis IG, Chairopoulos KG, Triantafyllou NI. Structural MRI correlates of cognitive event-related potentials in multiple sclerosis. J Clin Neurophysiol. 2018 Sep;35: 399-407.
5. Artemiadis A, Anagnostouli M, Zalonis I, Triantafyllou N. Structural MRI correlates of cognitive function in multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2018 Apr;21: 1-8.
6. Artemiadis AK, Zis P. Neuropathic pain in acute and subacute neuropathies: A systematic review. Pain Physician. 2018 Mar;21: 111-120.
7. Zis P, Anagnostopoulos F, Artemiadis AK. Residency Training: Work engagement during neurology training. Neurology. 2016 Aug;87: e45-48.
8. Artemiadis AK, Vervainioti AA, Alexopoulos EC, Rombos A, Anagnostouli MC, Darviri C. Stress management and multiple sclerosis: A randomized controlled trial. Arch Clin Neuropsychol. 2012 Jun;27: 406-416.
9. Artemiadis AK, Anagnostouli MC, Alexopoulos EC. Stress as a risk factor for multiple sclerosis onset or relapse: a systematic review. Neuroepidemiology. 2011;36: 109-120.
10. Artemiadis AK, Anagnostouli MC. Apoptosis of oligodendrocytes and post-translational modifications of myelin basic protein in multiple sclerosis: possible role for the early stages of multiple sclerosis. Eur Neurol. 2010 Jan;63: 65-72.

Profile Information

Artemios Artemiadis is a visiting Assistant Professor of Neurology at the Medical School of University of Cyprus, since October 2018. He graduated from the Medical School of National Kapodistrian University of Athens in 2005 and was board-certified as clinical neurologist in 2016. He achieved his Master of Science degree with distinction, on “The Science of Stress and Health Promotion” from the Medical School of National Kapodistrian University of Athens, in 2011. In 2018, he obtained his PhD degree with distinction by the same University, for his studies on the cognition in multiple sclerosis. He has also been certified as clinical investigator by the European Society of Clinical Investigation. His clinical and research interests include multiple sclerosis, cognition, volumetric brain imaging analysis, clinical neurophysiology, psychoneuroendocrinology of stress and a large spectrum of neurological diseases including dementias, epilepsy and stroke. So far, his main scientific contributions include scientific research on cognition in multiple sclerosis and on the role of stress management in neurological and non-neurological diseases. He has authored more than 50 peer-reviewed publications in the field of clinical neurology and stress and has coached and mentored over 50 post-graduate students leading then to over 60 scientific publications, in total. He has a long teaching experience in clinical neurology, methodology of stress and stress psychoneuroendocrinology in the affiliated Universities. He is also a reviewer in several reputable peer-reviewed neurological journals.
Cognitive function in multiple sclerosis
o Research tools: clinical assessments, neuropsychological testing, cognitive reserve evaluation, volumetric brain imaging, cognitive event-related potentials
Prediction factors for conversion of mild cognitive impairment to definite dementia
o Research tools: clinical assessments, neuropsychological testing, cognitive reserve evaluation, volumetric brain imaging, cognitive event-related potentials, epigenetics of the glucocorticoid receptor gene (OMIM +138040; NR3C1), multivariate statistical models, artificial intelligence prediction models
The role of robotic-assisted rehabilitation in stroke
o Research tools: electromechanical treadmills, clinical assessments, neurophysiological evaluations (i.e. EEG, EMG
The role of stress and stress management in neurologic and non-neurologic disease
o Research tools: stress measurement tools, hair cortisol, epigenetics of the glucocorticoid receptor gene (OMIM +138040; NR3C1), stress management techniques
1. Andravizou A*, Artemiadis A*, Bakirtzis C, Siokas V, Aloizou AM, Peristeri E, Kapsalaki E, T simourtou V, Hadjigeorgiou GM, Dardiotis E. Brain volume dynamics in multiple sclerosis. A case-control study. Neurol Res. 2019 Oct;41: 936-942. (*shared first authorship)
2. Ifantopoulou P*, Artemiadis AK*, Bakirtzis C, Zekiou K, Papadopoulos TS, Diakogiannis I, Hadjigeorgiou G, Grigoriadis N, Orologas A. Cognitive and brain reserve in multiple sclerosis--A cross-sectional study. Mult Scler Relat Disord. 2019 Jul;35: 128-134. (*shared first authorship)
3. Anagnostouli M, Babili I, Chrousos G, Artemiadis A*, Darviri C*. A novel cognitive-behavioral stress management method for multiple sclerosis. A brief report of an observational study. Neurol Res. 2019 Mar;41: 223-226. (*shared last authorship)
4. Artemiadis AK, Anagnostouli MC, Zalonis IG, Chairopoulos KG, Triantafyllou NI. Structural MRI correlates of cognitive event-related potentials in multiple sclerosis. J Clin Neurophysiol. 2018 Sep;35: 399-407.
5. Artemiadis A, Anagnostouli M, Zalonis I, Triantafyllou N. Structural MRI correlates of cognitive function in multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2018 Apr;21: 1-8.
6. Artemiadis AK, Zis P. Neuropathic pain in acute and subacute neuropathies: A systematic review. Pain Physician. 2018 Mar;21: 111-120.
7. Zis P, Anagnostopoulos F, Artemiadis AK. Residency Training: Work engagement during neurology training. Neurology. 2016 Aug;87: e45-48.
8. Artemiadis AK, Vervainioti AA, Alexopoulos EC, Rombos A, Anagnostouli MC, Darviri C. Stress management and multiple sclerosis: A randomized controlled trial. Arch Clin Neuropsychol. 2012 Jun;27: 406-416.
9. Artemiadis AK, Anagnostouli MC, Alexopoulos EC. Stress as a risk factor for multiple sclerosis onset or relapse: a systematic review. Neuroepidemiology. 2011;36: 109-120.
10. Artemiadis AK, Anagnostouli MC. Apoptosis of oligodendrocytes and post-translational modifications of myelin basic protein in multiple sclerosis: possible role for the early stages of multiple sclerosis. Eur Neurol. 2010 Jan;63: 65-72.