ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
CHATZITTOFIS ANDREAS
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Ιατρική Σχολή
-
-
-
22895209
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Εκπαίδευση:


• 2002-2008 Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

• 2009-2014 Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Καρολίνσκα,Σουηδία. Ειδικότητα Ψυχιατρικής Φεβρουάριος 2014.

 

• Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία με κατεύθυνση την Γνωστική-Συμπεριφορική-Ψυχοθεραπεία, Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα, 2011-2012.

 

• 2016 Διδάκτωρ Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα, Σουηδία. Διατριβή "Νευροενδοκρινολογικές μελέτες σε ασθενείς με απόπειρα αυτοκτονίας και σε ασθενείς με διαταραχή υπερσεξουαλικότητας"

 

• 2016- σήμερα Ερευνητής στο Τμήμα Κλινικών Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα 

 

• 2017 Επισκέπτης Λέκτορας Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου  

• 2018  Λέκτορας Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 

Επαγγελματική Εμπειρία

• Ειδικός Ψυχίατρος, Υπρεσίες Ψυχικής Υγείας, Κύπρος από 2018


• Ειδικός Ψυχίατρος, Psychiatry Northwest, Stockholm County Council, Karolinska
University Hospital από τον Φεβρουάριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο 2017.


• Ιατρικός λειτουργός 1ης Τάξης με ειδικότητα Ψυχιατρικής, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Κύπρος, επιστημονικός συντονιστής Θαλάμου 37, Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθαλάσσας και Τμήμα Ψυχικής Υγείας Κεντρικών Φυλακών Κύπρου από τον Ιούνιο 2015 μέχρι Ιανουάριο
2016.


• Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, 2009-2014, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Καρολίνσκα, Σουηδία, Νοέμβριος 2009- Φεβρουάριος 2014.


• Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Norrbotten, Piteå Psychiatry clinic, Φεβρουάριος- Νοέμβριος
2009. 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το βιολογικό υπόβαθρο των ψυχιατρικών παθήσεων όπως με έμφαση στις διαταραχές της διάθεσης, κατάθλιψη, την αυτοκτονία και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά καθώς και σεξουαλικές διαταραχές. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ψυχονευροενδοκρινολογία καθώς και την κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία και τις επιδράσεις της στην εκδήλωση ψυχικών παθήσεων.

Επίσηςιδιαίτερο ενδιαφέρον και κλινική ενασχόληση με ΔΕΠΥ ( Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας ) ενηλίκων.

 

Publications (Indexed in Pubmed)

 

 1. Jokinen J, Chatzittofis A, Hellström C, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Åsberg M. Low CSF oxytocin reflects high intent in suicide attempters. Psychoneuroendocrinology.2012;37:482–490.
 1. Chatzittofis A, Nordström P, Hellström C, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF 5- HIAA, Cortisol and DHEAS levels in Suicide Attempters. European Neuropsychopharmacology. 2013;23(10):1280-1287.
 1. Chatzittofis A, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Åsberg M, Jokinen J. CSF and plasma oxytocin levels in suicide attempters, the role of childhood trauma and revictimization. Neuro Endocrinol Letters. 2014; 35(3):213-217.
 2. Chatzittofis A, Arver S, Öberg K, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. HPA axis dysregulation in men with hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology.2016; 63:247-253.
 1. Stefansson J, Chatzittofis A, Nordström P, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF and plasma testosterone in attempted suicide. Psychoneuroendocrinology. 2016; 74:1-6.
 1. Chatzittofis A, Savard J, Arver S, Öberg K, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. Interpersonal violence, early life adversity and suicidal behavior in hypersexual men. Journal of Behavioral Addictions. 1;6(2):187-193.
 2. Jokinen J, Boström A, Chatzittofis A, Öberg K, Flanagan J, Arver S, Schiöth H. Methylation of the HPA axis related genes in men with hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology. 2017; 80:67-73.
 3. Jokinen J, Boström A, Dadfar A, Ciuculete D, Chatzittofis A, Åsberg M, Schiöth H. Epigenetic Changes in the CRH Gene are Related to Severity of Suicide Attempt and a General Psychiatric Risk Score in Adolescents. Biomedicine 2018; 27: 123-133DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2017.12.018
 4. Boström A, Chatzittofis A, Ciuculete DM, Flanagan JN, Krattinger R, Bandstein M, Mwinyi J, Kullak-Ublick GA,Oberg, KG, Arver, S, Schiöth HB, Jokinen J. Hypermethylation-associated downregulation of microRNA-4456 in hypersexual disorder with putative influence on oxytocin signalling: A DNA methylation analysis of miRNA genes. Epigenetics 2019 ;22:1-16
 5. Voskarides K, Chatzittofis A. GWAS studies reveal a possible genetic link between cancer and suicide attempt. Scientific Reports 2019; 9 (1)
 6. Kaikoushi K, Bella E, Middleton N, Alevizopoulos, G, Chatzittofis A, Stylianou K, Karanikola M. Individuals with Schizophrenia and Relevant Psychotic Disorders: A Clinical Population with Increased Incidence for Involuntary Admission Due to Suicidal Behavior. Hellenic Journal of Nursing. 2019, 58(2): 150–162
 1. Chatzittofis A, Boström AE, Öberg KG, Flanagan JN, Schiöth HB, Arver S, Jokinen J. Normal Testosterone but Higher Luteinizing Hormone Plasma Levels in Men With Hypersexual Disorder. Sex Med. 2020 Jun;8(2):243-250. doi: 10.1016/j.esxm.2020.02.005.
 2. Savard J, Öberg KG, Chatzittofis A, Dhejne C, Arver S, Jokinen J. Naltrexone in Compulsive Sexual Behavior Disorder: A Feasibility Study of Twenty Men. J Sex Med. 2020 Jun 9:S1743-6095(20)30535-X. doi: 10.1016/j.jsxm.2020.04.318.
 3. Nteveros A, Kyprianou M, Artemiadis A, Charalampous A, Christoforaki K, Cheilidis S, Germanos O, Bargiotas P, Chatzittofis A, Zis P. Burnout among medical students in Cyprus: A cross-sectional study. PLOS ONE. 2020. 15(11): e0241335. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241335
 4. Karanikola M, Alexandrou G, Mpouzika M, Chatzittofis A, Kusi-Appiah E, Papathanassoglou E. Pilot exploration of post-traumatic stress symptoms in intensive care unit survivors in Cyprus. 2020. Nursing in Critical Care. DOI: 10.1111/nicc.12574
 5. Kakoullis L, Eliades E, Papachristodoulou E, Konstantinos Parperis K, Chra P, Anastasia Constantinidou A, Chatzittofis A, Sampsonas F, George Panos G. Response to COVID-19 in Cyprus: policy changes and epidemic trends. Int J Clin Pract. 2020. doi: 10.1111/ijcp.13944.
 6. Artemiadis A, Bakirtzis C, Chatzittofis A, Christodoulides C, Nikolaou G, Kleopatra Boziki M, Grigoriadis N Brief international cognitive assessment for multiple sclerosis (BICAMS) cut-off scores for detecting cognitive impairment in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders 49 (2021) 102751. https://doi.org/10.1016/j.msard.2021.102751
 7. Parperis K, Psarelis S, Chatzittofis A, Michaelides M, Nikiforou D, Antoniade E, Bhattarai B. Association of clinical characteristics, disease activity and health-related quality of life in SLE patients with major depressive disorder. Reumatology (Oxford) 2021
 8. Chatzittofis A, Karanikola M, Michailidou K, Constantinidou A. Impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of health care workers. International Journal of Environmental Research and Public Health. In Press. 2021
 9. Kaikoushi K, Middleton N, Chatzittofis A, Bella E, Alevizopoulos G and Karanikola M (2021) Socio-Demographic and Clinical Characteristics of Adults With Psychotic Symptomatology Under Involuntary Admission and Readmission for Compulsory Treatment in a Referral Psychiatric Hospital in Cyprus. In Press. Front. Psychiatry 12:602274. doi:10.3389/fpsyt.2021.602274

Published abstracts-Presentation

 1. Chatzittofis A, Karanikola M, Michailidou K, Constantinidou A. Impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of health care workers in Cyprus. Accepted 29th European Congress of Psychiatry, 10-13 April 2021.
 2. Chatzittofis A. Neurodevelopmental aspects of suicide. Invited lecture at conference « Depression: Case Formulation and Treatment from Psychodynamic and Cognitive-Behavioral Perspectives», 7-8 October 2019, Nicosia, Cyprus.
 3. Kyriakou C, Voskarides K, Chatzittofis A. Suicide attempt is highly associated with extreme cold environments and molecular pathways of cancer. CINP International meeting, 3-5 October 2019, Athens, Greece
 4. Kyriakou C, Kyriakou S, Chatzittofis A. Suicide trends in Cyprus between 2004 -2017. CINP International meeting, 3-5 October 2019, Athens, Greece
 5. Jokinen J, Flanagan J, Chatzittofis A, Öberg K, Arver S. High Plasma Oxytocin Levels in Men with Hypersexual Disorder. 74th Annual Meeting, Society of Biological Psychiatry's 2019. 16-18 May, Chicago, Illinois.
 6. Καϊκούσιη Κ., Μπέλλα Ε., Αλεβιζόπουλος Γ., Μίντλετον Ν., Πίττα Μ., Χατζητοφής Α., Χαραλαμπίδου Ο., Σαμαρτζής Λ., Κιννής Ε., Στυλιανού Κ., Κυριάκου Χ., Βενιαμήν Σ., Ανδρέου Ε., Παναγη Α., Κουδουνάς Α., Πελεκάνος Α. Καρανικόλα Μ. Διαταραχές σκέψης: ένας κλινικός πληθυσμός με αυξημένη συχνότητα ακούσιας νοσηλείας λόγω συμπεριφοράς αυτοκτονίας .Παν. Ψυχ Συν, 2019
 7. Hatzioannou A, Papastayrou E, A. Chatzittofis A, Sokratous S,  Karanikola M. Self-Management disease skills in people with severe neuro-cognitive disorders: A Myth or Matter of systematic education? 27th European Congress of Psychiatry,6-9 April 2019, Warsaw, Poland
 8. Jokinen J, Chatzittofis A, Boström A, Öberg K, Flanagan J, Schiöth H, Arver S, Testosterone, Lh Levels and Methylation Status in Men With Hypersexual Disorder. ACNP 57th Annual Meeting, Dec 9-13, 2018, Hollywood, Florida.
 9. Chatzittofis A, Boström A, Öberg K, Flanagan J, Schiöth H, Arver S, Jokinen J. Testosterone, luteinizing hormone levels and methylation status in men with hypersexual disorders. 31st ECNP Congress, 6-9 October 2018, Barcelona, Spain
 10. Hatzioannou A, Papastavrou E, Chatzittofis A, Sokratous S, Karanikola M. Investigation of the efficacy of education as a method of strengthening the skills of self-management of bipolar disorder  26th Panhellenic Psychiatric Congress, 17-20 May 2018, Greece.
 11. Chatzittofis A. Sex, violence and suicide. 10 March 2018, Psychiatric Conference Nicosia, Cyprus
 12. Hatzioannou A, Papastavrou E, Chatzittofis A, Karanikola M. Investigation of the efficacy of combined use of technology and education in the empowerment of patients with bipolar disorder: Presentation of the research protocol. Psychiatric Conference, 10 March 2018, Nicosia, Cyprus
 13. Chatzittofis A. ECNP seminar in Neuropsychopharmacology 10-12 November 2017, Nicosia, Cyprus
 14. Chatzittofis A. Pharmacogenomics in psychiatry. 19th Golden Helix Pharmacogenomics Day, Plenary speaker, 4/11/2017, Nicosia, Cyprus
 15. Chatzittofis A, Boström A, Öberg K, Flanagan J, Schioth H, Arver S, Jokinen J. Psychoneuroendocrinology. 83:64. Testosterone, LH levels and methylation status in hypersexual men. 47th Annual Meeting of the International Society of Psychoneuroendocrinology, Zurich 7-9 September, 2017.
 16. Jokinen J, Bostrom A, Chatzittofis A, Oberg, K, Flanagan J, Arver, S, Schioth, H. A methylome-wide study of hypersexual disorder: Identification of differential expression of micro RNA driven by epigenetic shifts involved in the oxytocin signaling pathway. Psychoneuroendocrinology. 83:64. 47th Annual Meeting of the International Society of Psychoneuroendocrinology, Zurich 7-9 September, 2017.
 17. Jokinen J, Bostrom A, Chatzittofis A, Oberg, K, Flanagan, Arver, S, Schioth, H. Biological Psychiatry, Meeting Abstract: 552, Methylation of Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Related Genes in Men with Hypersexual Disorder. 72nd Annual Scientific Convention and Meeting of the Society-of-Biological-Psychiatry (SOBP), May 18-20, 2017. Volume: 81, Issue: 10, p S223-S223
 18. Jokinen J, Bostrom A, Chatzittofis A, Methylation of the HPA axis related genes in men with hypersexual disorder. Journal of Behavioral Addictions, Meeting abstract OP-46, 2017 Volume 6, p 23-23
 19. Jokinen J, Chatzittofis A, Savard J, Nordstrom P, Hallberg J, Oberg K, Arver S. Interpersonal violence, early life adversity and suicidal behavior in men with hypersexual disorder, Journal of Behavioral Addictions, Meeting Abstract OP-46, 2017, Volume: 6 Supplement: 1, p 23-23.
 20. Jokinen j, Chatzittofis A, Hallberg J, Nordstrom P, Oberg K, Arver S. Overactive Stress System Linked to Hypersexual Disorder in Men. 2016. Journal of Behavioral Addictions, Meeting Abstract OR50, Volume: 5 Supplement: 1, p22-22.
 21. Jokinen J, Chatzittofis A, Nordström P, Arver S. The role of neuroinflammation in the pathophysiology of hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology 71S, 55. Presented at 46st Annual Meeting of ISPNE 8-11 September, 2016, Miami.
 1. Chatzittofis A. Current Research in Hypersexual Disorder. Scientific meeting Current developments in psychiatry, Friday 02 September 2016, Amphitheatre Archbishop Makarios Hospital, Cyprus
 1. Chatzittofis A, Arver S, Öberg K, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. HPA axis dysregulation in patients with hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology 61,Presented at 44st Annual Meeting of ISPNE 8-11 September, 2015, Edinburg,Scotland.
 1. Jokinen J, Chatzittofis A, Hallberg J, Öberg K, Nordstrom P, Arver S. HPA Axis Dysregulation in Men with Hypersexual Disorder. 54th Annual Meeting of the American College of Neuropsychopharmacology, Hollywood, Dec 06-10, 2015. Neuropsychopharmacology, Meeting Abstract: M210, Volume: 40, p S238-S238
 2. Chatzittofis A, Nordström P, Hellström C, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF 5- HIAA, Cortisol and DHEAS levels in Suicide Attempters. Society of Biological Psychiatry 68th Annual Meeting May 16-18, 2013 San Francisco, California, USA. Meeting Abstract: 641, Volume: 73, Issue: 9, p 204S-204S
 1. Jokinen J, Chatzittofis A, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Åsberg M. Cerebrospinal Fluid Oxytocin and Suicidality. Society of Biological Psychiatry 68th Annual Meeting May 16-18, 2013 San Francisco, California, USA. Meeting Abstract: 41 Volume: 73 Issue: 9 p 13S-14S
 2. Jokinen J, Chatzittofis A, Åsberg M, Nordström P. CSF Cortisol/DHEAS Ratio and Childhood Trauma in Suicide Attempters. Society ofBiological Psychiatry 67th Annual Meeting May 3-5, 2012 Philadelphia, Pennsylvania, USA. Meeting Abstract: 876, Volume: 71, Issue: 8, p 277S-277S
 3. Jokinen J, Chatzittofis A, Åsberg M, Nordström P. CSF Oxytocin, Interpersonal Violence and Suicide Intent. Society of Biological Psychiatry 66th Annual Meeting May 12-14, 2011 San Francisco, California, USA. Meeting Abstract: 591, Volume: 69, Issue: 9, p 178S-178S
 4. Jokinen J, Chatzittofis A, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Åsberg M. Low CSF oxytocin reflects high intent in suicide attempters.41st Annual Meeting of ISPNE 4-7 August, 2011, Berlin, Germany.
 5. Chatzittofis A, Nordström P, Jokinen J. CSF Oxytocin, interpersonal violence and suicide intent. Poster presentation Psychiatry day, Center for psychiatry research, Stockholm 01.12.2010.

Profile Information

Education:

 

• 2002-2008 Medical Degree at Aristotle University of Thessaloniki Medical school

 

• 2009-2014 Resident in Psychiatry, Psychiatry Northwest, Stockholm County Council, Karolinska University Hospital,

 

• Training in Psychotherapy, emphasis in Cognitive behavioral therapy, Karolinska Institutet, 2011-2012

 

• 2013-2016 PhD at the Institution of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Thesis title “Neuroendocrine studies in suicide attempters and in hypersexual disorder”.

 

• 2016- now Affiliated researcher at the Institution of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet.

 

• 2017 Visitor Lecturer in Psychiatry, Medical School, Cyprus University

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

• Consultant in Psychiatry, Psychiatry Northwest, Stockholm County Council, Karolinska University Hospital February 2014-January 2017.

 

• Consultant in Psychiatry, Mental Health Services, Cyprus, Athalassa Psychiatric Hospital, Ward 37 for rehabilitation and Department of mental health in Cyprus Prisons Department, June 2015- January 2016.

 

•Resident in Psychiatry, Psychiatry Northwest, Stockholm County Council, Karolinska University Hospital, November 2009-February 2014.

 

• Resident in Psychiatry, Norrbotten, Piteå psychiatry clinic, February-November 2009.

Research interests involve the biological background of psychiatric disorders with emphasis on mood disorders, suicide, sexual disorders.

A specific interest in psychoneuroendocrinology as well as childhood adversity and its effect on psychiatric disorders  

Publications (Indexed in Pubmed)

 

1. Jokinen J, Chatzittofis A, Hellström C, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Åsberg M. Low CSF oxytocin reflects high intent in suicide attempters. Psychoneuroendocrinology.2012;37:482–490.

 

2. Chatzittofis A, Nordström P, Hellström C, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF 5-HIAA, Cortisol and DHEAS levels in Suicide Attempters. European

Neuropsychopharmacology. 2013;23(10):1280-1287.

 

3. Chatzittofis A, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Åsberg M, Jokinen J. CSF and plasma oxytocin levels in suicide attempters, the role of childhood trauma and revictimization. Neuro Endocrinol Letters. 2014; 35(3):213-217.

 

4. Chatzittofis A, Arver S, Öberg K, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. HPA axis dysregulation in patients with hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology. 2016; 63:247-253.

 

5. Stefansson J, Chatzittofis A, Nordström P, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF and plasma testosterone in attempted suicide. Psychoneuroendocrinology. 2016; 74:1-6.

 

6. Jokinen J, Boström A, Chatzittofis A, Öberg K, Flanagan J, Arver S, Schiöth H. Methylation of the HPA axis related genes in men with hypersexual disorder.  Psychoneuroendocrinology 2017, 10;80:67-73.

 

7. Chatzittofis A, Savard J, Arver S, Öberg KG, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. Interpersonal violence, early life adversity, and suicidal behavior in hypersexual men. J Behav Addict. 2017 May 3:1-7. doi: 10.1556/2006.6.2017.027.

 

Published abstracts-Presentation

1. Jokinen J, Chatzittofis A, Nordström P, Arver S. The role of neuroinflammation in the pathophysiology of hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology 71S, 55. Presented at 46st Annual Meeting of ISPNE 8-11 September, 2015, Miami.

 

2. Chatzittofis A, Arver S, Öberg K, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. HPA axis dysregulation in patients with hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology 61. Presented at 44st Annual Meeting of ISPNE 8-11 September, 2015, Edinburg, Scotland.

 

3. Chatzittofis A, Nordström P, Hellström C, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF 5- HIAA, Cortisol and DHEAS levels in Suicide Attempters. Poster presentation. Society of Biological Psychiatry 68th Annual Meeting May 16-18, 2013 San Fransisco, California, USA.

 

4. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Peter Nordström, Kerstin Uvnäs-Moberg, Marie Åsberg. Cerebrospinal Fluid Oxytocin and Suicidality. Society of Biological Psychiatry 68th Annual Meeting May 16-18, 2013 San Fransisco, California, USA.

 

5. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Marie Åsberg, Peter Nordström. CSF Cortisol/DHEAS Ratio and Childhood Trauma in Suicide Attempters. Society of Biological Psychiatry 67th Annual Meeting May 3-5, 2012 Philadelphia, Pennsylvania, USA.

 

6. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Marie Åsberg, Peter Nordström. CSF Oxytocin, Interpersonal Violence and Suicide Intent. Society of Biological Psychiatry 66th Annual Meeting May 12-14, 2011 San Fransisco, California, USA.

 

7. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Peter Nordström, Kerstin Uvnäs-Moberg, Marie Åsberg. Low CSF oxytocin reflects high intent in suicide attempters.41st Annual Meeting of ISPNE 4-7 August, 2011, Berlin, Germany.