ANNA GEORGIADOU
ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ANNA GEORGIADOU
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Γλάδστωνος 12
Annexe - Office 004
00357-22893218
00357-22895057
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Georgiadou-4

Προσωπικό Προφίλ

Η Άννα Γεωργιάδου είναι πτυχιούχος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (2005) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Μεσογειακή Αρχαιολογία, στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille, Γαλλία (2006-2007) και τις διδακτορικές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό καθεστώς διεθνούς συνεποπτείας (Δεκ. 2013, τίτλος διατριβής: La céramique géométrique de Chypre (XIe-VIIIe s. av. J.-C.): étude des ateliers régionaux).
Το 2014 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα, Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Zinman για το πρόγραμμα Cypro-Phoenician liaisons in the Early Iron Age in light of the Tel Dor Cypro-Geometric Assemblage: chronological, stylistic, regional and cultural aspects (χρηματοδότηση από το Παν/μιο Χάιφας). Κατά τα έτη 2015-2017 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στο Πανεπιστήμιο Lyon 2, εργαστήριο HiSoMA, για το πρόγραμμα Tracing contact networks between Cyprus and the Levant in the Early Iron Age: a case study based on the polities of eastern Cyprus (Kition, Salamis) and southern Levant (11th -8th c. BC) (χρηματοδότηση Gerda Henkel Stiftung). Δίδαξε επίσης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016 στο Παν/μιο Κύπρου το προπτυχιακό μάθημα (ΑΡΧ 262) Η κεραμική της Κύπρου στην Εποχή του Σιδήρου (11ος -4ος αι. π.Χ.).
Η Α. Γεωργιάδου είναι σήμερα η βασική ερευνήτρια στο πρόγραμμα MuseCo, “Bringing Life to Old Museum Collections: The Interdisciplinary Study of Pottery from the Cypriot Iron Age Polities of Salamis, Soloi, Lapithos and Chytroi” (EXCELLENCE HUBS/1216/0093, 2018-2021) το οποίο συντονίζει ο Δρ Γιώργος Παπασάββας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας). Είναι επίσης η συντονίστρια του ερευνητικού προγράμματος SCAUT, Saving Cypriot Antiquities Under Threat, σε συνεργασία με τη Δρα Δέσποινα Πηλείδου, Έφορο Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου (Παν/μίο Κύπρου, χρηματοδότηση FOC-Swiss Federation). Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά και ανασκαφικά προγράμματα στην Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ισραήλ, Αίγυπτο και Τουρκία.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται συμπεριλαμβάνουν: μελέτη του υλικού πολιτισμού, τεχνολογία και παραγωγή κεραμικής στην Κύπρου και στην ανατολική Μεσόγειο στην Εποχή του Σιδήρου, επαφές και εμπορικά δίκτυα στη Μεσόγειο, χρονολόγηση της Εποχής του Σιδήρου.

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (επιλεκτικά) 

The Palaepaphos Urban Landscape project, University of Cyprus, (2009-present). Director: Prof. Maria Iacovou. Pottery specialist for Iron Age material, publication and archaeological drawing.

Stirring Pots on Fire: A Diachronic and Interdisciplinary Study of Cooking Pots from Cyprus, University of Cyprus, (2011-present). Director: Associate Professor Athanasios Vionis. Researcher for Iron Age pottery and publication.

Programme de fouilles à Kition-Bamboula. French Mission of Kition, University of Lyon 2, Laboratory HiSOMA (2013-present). Director: Dr Sabine Fourrier. Pottery specialist for Cypro-Geometric material and publication.

Tel Dor Excavation Project, Universities of Haifa and Jerusalem (2014-2017). Directors: Prof. Ayelet Gilboa and Prof. Ilan Sharon. Researcher for Cypriot Iron Age pottery and publication.

The Megiddo Expedition, University of Tel Aviv (April 2016). Directors: Prof. Israel Finkelstein, Dr Matthew J. Adams, Dr Mario A.S. Martin. Analysis for publication of the Cypriot Iron Age ceramics from Megiddo Area Q.

Archaeology of Rural Cyprus: Geophysical Survey and Excavations at Maroni-Vournes and Kalavassos-Vounaritashi, University of Chicago (2016-present). Director: Associate Prof. Catherine Kearns. Pottery specialist for Iron Age material and publication.

Artefact and Landscape Studies Laboratory. The surface survey at Kofinou, University of Cyprus, (2017-present). Director: Associate Prof. Athanasios Vionis. Pottery specialist for Iron Age material, publication and archaeological drawing.

Misis Höyük Excavation Project, University of Pisa (2017-present). Directors: Dr Anna Lucia D’Agata and Professor Giovanni Salmeri. Pottery specialist for Iron Age Cypriot material and publication.

Shikmona Publication Project (Josheph Elgavish Excavations), University of Haifa (2017-present). Director: Prof. Ayelet Gilboa. Pottery specialist for Iron Age Cypriot material and publication.

Κεφάλαια σε βιβλία και επιμελημένους τόμους
 
 
Georgiadou A., Kleiman A. and Finkelstein I. Forthcoming. “The Cypriote Pottery from Area Q”, in I. Finkelstein and M.A.S. Martin (eds), Megiddo VI: The 2010-2014 Seasons, Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University, Tel Aviv.

Georgiadou A. 2019. “Aspects of pottery production of the workshops of Lapithos in the Early Iron Age”, in D. Papanikola-Bakirtzi (ed.), Ceramic Art from the Soil of Lapithos, Nicosia, 77-104.

Georgiadou A. 2018. “The Vasilikos Valley within the Amathusian territory in the Iron Age: settlement patterns and inequalities”, in L. Hulin, L. Crewe, and J. Webb (eds), Structures of Inequality on Bronze Age Cyprus. Studies in honour of Alison South, Studies in Mediterranean Archaeology, Åström Editions, Nicosia, 155-167.

Georgiadou A. 2018. “Chapitre 1. Tombes inédites découvertes avant 2012”, in A. Cannavò, S. Fourrier, A. Rabot, Kition-Bamboula VI. Fouilles dans les nécropoles de Kition (2012-2014), Travaux de la Maison de l’Orient 75, Lyon, 23-35. 

Georgiadou A. 2017. “Aspects of pottery production and circulation in the Early Iron Age Cypriot polities: Considering the evidence of the Salamis workshops”, in V. Vlachou and Α. Gadolou (eds), ΤΕΡΨΙΣ. Studies on Mediterranean Archaeology in honour of Nota Kourou, Etudes d’Archéologie 10, Brussels, CReA-Patrimoine, 99-112.

Georgiadou A. 2016. “Chapter 4. Geometric-Archaic periods”, I. Todd (ed.), Vasilikos Valley Project 10, The Field Survey of Vasilikos Valley, Vol. II. Artefacts recovered by the Field Survey, Studies in Mediterranean Archaeology, Vol. LXXI.10, 95-128.

Georgiadou, A. 2012. “The Early Cypro-Geometric Pottery: Examining the Evidence from Lapithos Tomb 502”, in A. Georgiou (ed.), Cyprus - An Island Culture, Society and Social Relations from the Bronze Age to the Venetian Period, POCA 2009, Oxford, 84-103.

Georgiadou, A. 2012, “La production céramique de Kition au Chypro-Géométrique I”, in M. Iacovou (ed.), Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age. The legacy of Nicolas Coldstream, Nicosia, 321-344.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Fourrier S. and Georgiadou 2021. “The death of infants in Early Iron Age Cyprus: On a jar burial from Kition-Bamboula”, Opuscula 14, 218-304.

Waiman-Barak P., Georgiadou A. and Gilboa A. 2021. “Regional mineralogical and technological characterisation of Cypriot Iron Age pottery: A view from Tel Dor”, Levant, DOI: 10.1080/00758914.2021.1972609

Kearns C. and Georgiadou A. 2021. “Rural complexities: Comparative Investigations at Small Iron Age Sites in South-Central Cyprus”, Journal of Field Archaeology, DOI: 10.1080/00934690.2021.1928426.

Georgiadou A. and Georgiou A. 2019. “Spinning, weaving and purple dyeing at Kition. New evidence for the textile industry at the settlement of Bamboula during the Late Bronze-Early Iron Age”, Cahier du Centre des Etudes Chypriotes 49, 103-128.

Georgiadou A. 2018. “La dimension régionale des échanges entre Chypre et le Levant à l’époque chypro-géométrique (XI-VIII s. av. J.-C.) ”, in A. Cannavo and L. Thély (eds), Les royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire. Transitions et ruptures de la fin de l’âge du Bronze au début de l’époque hellénistique, actes du colloque d’Athènes (20-21 mars 2015), Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément 60, 49-65.

Georgiadou, Α. 2016. “La diffusion de la céramique chypriote d’époque géométrique en Méditerranée orientale : productions et modèles de distribution”, Hommage à Antoine Hermary, Chypre et les grandes îles de Méditerranée, un nouvel espace d’échanges de la fin du IIe millénaire à l’époque hellénistique, Cahier du Centre des Etudes Chypriotes 46, 89-112.

Georgiadou A. 2014. “Styles et productions dans l’artisanat céramique de Chypre à l’époque géométrique (XIe-VIIIe s. av. J.-C.)”, Bulletin de Correspondance Hellénique 138-1, 361-385.

Georgiadou A. 2011. “À propos de la céramique Chypro-Géométrique d’Amathonte : essai de caractérisation”, in A. Cannavò and A. Carbillet (eds), Cahier du Centre des Études Chypriotes 41, 167-182.

Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις

Georgiadou Α. 2015. “Pottery of Geometric, Archaic and Classical periods in Cyprus”, online collection of articles, Kyprios Character. History, Archaeology & Numismatics of Ancient Cyprus:  kyprioscharacter.eie.gr/en/t/A0

Κατάλογοι εκθέσεων

Georgiadou A. 2019. “Goat and lotus flower”, in R. B. Halbertsma and D. Pilides, Cyprus. A Dynamic Island, Leiden, 96-97.

Βιβλιοκρισίες

Georgiadou A. Forthcoming. “ΚΟΥΡΟΥ Ν. και ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Οι ρυθμοί της Κυπριακής Κεραμικής. Σύντομη Επισκόπηση με βάση τη Συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου”, in Cahier du Centre des Etudes Chypriotes 49.

Profile Information

Anna Georgiadou holds a BA degree in Archaeology and History of Art (2005) from the National and Kapodistrian University of Athens. She continued her postgraduate studies in Mediterranean Archaeology, at the University of Aix-Marseille, France (2006-2007) and completed her doctoral studies at the University Aix-Marseille, in international cotutelle with the University of Athens [Dec. 2013, PhD title: La céramique géométrique de Chypre (XIe-VIIIe s. av. J.-C.): étude des ateliers régionaux].
During 2014, A. Georgiadou worked as a post-doctoral researcher at the University of Haifa, Zinman Institute of Archaeology, Israel, for the project Cypro-Phoenician liaisons in the Early Iron Age in light of the Tel Dor Cypro-Geometric Assemblage: chronological, stylistic, regional and cultural aspects (funded by the University of Haifa). Between 2015-2017 she has undertaken post-doctoral research at the University of Lyon 2, funded by the Gerda Henkel Stiftung [Title: Tracing contact networks between Cyprus and the Levant in the Early Iron Age: a case study based on the polities of eastern Cyprus (Kition, Salamis) and southern Levant (11th -8th c. BC)]. She has worked as teaching associate at the University of Cyprus, Department of History and Archaeology during 2016, for the undergraduate course: The Iron Age pottery of Cyprus (ARC 262).  
Α. Georgiadou is currently the principal investigator of the programme MuseCo, Bringing Life to Old Museum Collections: The Interdisciplinary Study of Pottery from the Cypriot Iron Age Polities of Salamis, Soloi, Lapithos and Chytroi (EXCELLENCE HUBS/1216/0093, 2018-2021), Project’s Coordinator Dr. George Papasavvas, University of Cyprus (co-funded by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus through the Research and Innovation Foundation). She also coordinates the research project SCAUT, Saving Cypriot Antiquities Under Threat, in collaboration with Dr Despina Pilides, Curator of the Department of Antiquities Cyprus (2020-2023, University of Cyprus, funded by the FOC-Swiss Federation. She has been involved in various research and excavation projects, in Cyprus, Greece, France, Israel, Egypt and Turkey.
Her research interests include: material culture studies; pottery technology and production in Iron Age Cyprus and the eastern Mediterranean; cross-Mediterranean interconnections; Iron Age chronology. 
 
Participation in research projects (selected)

The Palaepaphos Urban Landscape project, University of Cyprus, (2009-present). Director: Prof. Maria Iacovou. Pottery specialist for Iron Age material, publication and archaeological drawing.

Stirring Pots on Fire: A Diachronic and Interdisciplinary Study of Cooking Pots from Cyprus, University of Cyprus, (2011-present). Director: Associate Professor Athanasios Vionis. Researcher for Iron Age pottery and publication.

Programme de fouilles à Kition-Bamboula. French Mission of Kition, University of Lyon 2, Laboratory HiSOMA (2013-present). Director: Dr Sabine Fourrier. Pottery specialist for Cypro-Geometric material and publication.

Tel Dor Excavation Project, Universities of Haifa and Jerusalem (2014-2017). Directors: Prof. Ayelet Gilboa and Prof. Ilan Sharon. Researcher for Cypriot Iron Age pottery and publication.

The Megiddo Expedition, University of Tel Aviv (April 2016). Directors: Prof. Israel Finkelstein, Dr Matthew J. Adams, Dr Mario A.S. Martin. Analysis for publication of the Cypriot Iron Age ceramics from Megiddo Area Q.

Archaeology of Rural Cyprus: Geophysical Survey and Excavations at Maroni-Vournes and Kalavassos-Vounaritashi, University of Chicago (2016-present). Director: Associate Prof. Catherine Kearns. Pottery specialist for Iron Age material and publication.

Artefact and Landscape Studies Laboratory. The surface survey at Kofinou, University of Cyprus, (2017-present). Director: Associate Prof. Athanasios Vionis. Pottery specialist for Iron Age material, publication and archaeological drawing.

Misis Höyük Excavation Project, University of Pisa (2017-present). Directors: Dr Anna Lucia D’Agata and Professor Giovanni Salmeri. Pottery specialist for Iron Age Cypriot material and publication.

Shikmona Publication Project (Josheph Elgavish Excavations), University of Haifa (2017-present). Director: Prof. Ayelet Gilboa. Pottery specialist for Iron Age Cypriot material and publication.

Chapters in books and edited volumes

 

Georgiadou A., Kleiman A. and Finkelstein I. Forthcoming. “The Cypriote Pottery from Area Q”, in I. Finkelstein and M.A.S. Martin (eds), Megiddo VI: The 2010-2014 Seasons, Monograph Series of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University, Tel Aviv.

Georgiadou A. 2019. “Aspects of pottery production of the workshops of Lapithos in the Early Iron Age”, in D. Papanikola-Bakirtzi (ed.), Ceramic Art from the Soil of Lapithos, Nicosia, 77-104.

Georgiadou A. 2018. “The Vasilikos Valley within the Amathusian territory in the Iron Age: settlement patterns and inequalities”, in L. Hulin, L. Crewe, and J. Webb (eds), Structures of Inequality on Bronze Age Cyprus. Studies in honour of Alison South, Studies in Mediterranean Archaeology, Åström Editions, Nicosia, 155-167.

Georgiadou A. 2018. “Chapitre 1. Tombes inédites découvertes avant 2012”, in A. Cannavò, S. Fourrier, A. Rabot, Kition-Bamboula VI. Fouilles dans les nécropoles de Kition (2012-2014), Travaux de la Maison de l’Orient 75, Lyon, 23-35. 

Georgiadou A. 2017. “Aspects of pottery production and circulation in the Early Iron Age Cypriot polities: Considering the evidence of the Salamis workshops”, in V. Vlachou and Α. Gadolou (eds), ΤΕΡΨΙΣ. Studies on Mediterranean Archaeology in honour of Nota Kourou, Etudes d’Archéologie 10, Brussels, CReA-Patrimoine, 99-112.

Georgiadou A. 2016. “Chapter 4. Geometric-Archaic periods”, I. Todd (ed.), Vasilikos Valley Project 10, The Field Survey of Vasilikos Valley, Vol. II. Artefacts recovered by the Field Survey, Studies in Mediterranean Archaeology, Vol. LXXI.10, 95-128.

Georgiadou, A. 2012. “The Early Cypro-Geometric Pottery: Examining the Evidence from Lapithos Tomb 502”, in A. Georgiou (ed.), Cyprus - An Island Culture, Society and Social Relations from the Bronze Age to the Venetian Period, POCA 2009, Oxford, 84-103.

Georgiadou, A. 2012, “La production céramique de Kition au Chypro-Géométrique I”, in M. Iacovou (ed.), Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age. The legacy of Nicolas Coldstream, Nicosia, 321-344.

Articles in Journals

Fourrier S. and Georgiadou 2021. “The death of infants in Early Iron Age Cyprus: On a jar burial from Kition-Bamboula”, Opuscula 14, 218-304.

Waiman-Barak P., Georgiadou A. and Gilboa A. 2021. “Regional mineralogical and technological characterisation of Cypriot Iron Age pottery: A view from Tel Dor”, Levant, DOI: 10.1080/00758914.2021.1972609

Kearns C. and Georgiadou A. 2021. “Rural complexities: Comparative Investigations at Small Iron Age Sites in South-Central Cyprus”, Journal of Field Archaeology, DOI: 10.1080/00934690.2021.1928426.

Georgiadou A. and Georgiou A. 2019. “Spinning, weaving and purple dyeing at Kition. New evidence for the textile industry at the settlement of Bamboula during the Late Bronze-Early Iron Age”, Cahier du Centre des Etudes Chypriotes 49, 103-128.

Georgiadou A. 2018. “La dimension régionale des échanges entre Chypre et le Levant à l’époque chypro-géométrique (XI-VIII s. av. J.-C.) ”, in A. Cannavo and L. Thély (eds), Les royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire. Transitions et ruptures de la fin de l’âge du Bronze au début de l’époque hellénistique, actes du colloque d’Athènes (20-21 mars 2015), Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément 60, 49-65.

Georgiadou, Α. 2016. “La diffusion de la céramique chypriote d’époque géométrique en Méditerranée orientale : productions et modèles de distribution”, Hommage à Antoine Hermary, Chypre et les grandes îles de Méditerranée, un nouvel espace d’échanges de la fin du IIe millénaire à l’époque hellénistique, Cahier du Centre des Etudes Chypriotes 46, 89-112.

Georgiadou A. 2014. “Styles et productions dans l’artisanat céramique de Chypre à l’époque géométrique (XIe-VIIIe s. av. J.-C.)”, Bulletin de Correspondance Hellénique 138-1, 361-385.

Georgiadou A. 2011. “À propos de la céramique Chypro-Géométrique d’Amathonte : essai de caractérisation”, in A. Cannavò and A. Carbillet (eds), Cahier du Centre des Études Chypriotes 41, 167-182.

Online Publications

Georgiadou Α. 2015. “Pottery of Geometric, Archaic and Classical periods in Cyprus”, online collection of articles, Kyprios Character. History, Archaeology & Numismatics of Ancient Cyprus:  kyprioscharacter.eie.gr/en/t/A0

Exhibition Catalogues

Georgiadou A. 2019. “Goat and lotus flower”, in R. B. Halbertsma and D. Pilides, Cyprus. A Dynamic Island, Leiden, 96-97.

Book Reviews

Georgiadou A. Forthcoming. “ΚΟΥΡΟΥ Ν. και ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Οι ρυθμοί της Κυπριακής Κεραμικής. Σύντομη Επισκόπηση με βάση τη Συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου”, in Cahier du Centre des Etudes Chypriotes 49.